2 %

Poukázaním 2 % z daní môžeš podporiť činnosť nášho občianskeho združenia alebo podporiť konkrétnu osobu a rodinu s Downovým syndrómom.

Ak si ZAMESTNANEC

 • do 15.02.2023 požiadaj zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Následne vyplň tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (obidve tlačivá sú zverejnené na webe, vyhlásenie už obsahuje údaje OZ Downov syndróm).
 • do 30.04.2023 je potrebné obidve tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením) doručiť alebo zaslať poštou na ktorýkoľvek daňový úrad.  

Ak si FYZICKÁ OSOBA (FO)

 • vyplň daňové priznanie (ďalej len „DP“) typu A alebo B. Priamo v DP sa uvádzajú údaje o prijímateľovi (IČO a Názov) a o výške poukázanej sumy (2 % z dane).
 • termín elektronického prípadne písomného podania DP na DÚ a tiež zaplatenia dane je do 31.03.2023, prípadne do 30.06.2023, pokiaľ je podanie DP daňovníkom odložené. 

Ak si PRÁVNICKÁ OSOBA (PO)

 • vyplň údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (1 % alebo 2 % z dane) priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby.
 • termín podania DPPO na DÚ a tiež zaplatenia dane je do 31.03.2023, prípadne do 30.06.2023, pokiaľ je podanie DP daňovníkom odložené. 
 • vzor darovacej zmluvy pre právnickú osobu si stiahni TU.
Údaje o prijímateľovi 2 %:
 • Názov: OZ Downov syndróm
 • Adresa: Riazanská 664/59, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO: 50536231

Vyhlásenie 2% si môžeš stiahnuť tu:

Potvrdenie o zaplatení dane: Vyhlásenie: Vyhlásenie – poučenie:
Klikni na obrázok pre prevzatie jednotlivého tlačiva. Pokiaľ použiješ vlastné tlačivo je dôležité zaškrtnúť možnosť: [x] súhlasím so zaslaním údajov

Ak už máš podľa postupu hore podané daňové priznanie a zaplatenú daň, môžeš sa rozhodnúť, či tvoje percentá poputujú v rámci nášho občianskeho združenia:

 • priamo konkrétnej rodine s osobou s Downovým syndrómom
 • alebo
 • podporíš činnosť nášho občianskeho združenia

Chceš podporiť konkrétneho človeka s Downovým syndrómom a pomôcť tak konkrétnej rodine? Klikni sem.

Zoznam rodín nájdeš TU