Správa o činnosti OZ Downov syndróm za rok 2022

Správa bola predložená ako súčasť povinného auditu za rok 2022. Realizované aktivity v roku 2022 Občianske združenie OZ Downov syndróm si stanovilo niekoľko priorít, ktorými sa riadi aj pri plánovaní a realizovaní svojich aktivít. Inak tomu nebolo ani v roku 2022. 1. Prvým cieľom je vybudovať silnú a súdržnú komunitu rodín s Downovým syndrómom naprieč celým Slovenskom. Za týmto účelom […]

2% pre konkrétnych ľudí s Downovým syndrómom

Možnosť zbierania 2% bola veľká výzva a krok do neznámeho. Krok absolútne závislý na ochote dobrovoľníčok investovať svoj vzácny čas našej komunite, desiatky dni, nocí zo svojho „voľného“ času. Úplne nezištne a bez akéhokoľvek nároku na honorár. Nezvyknem v mojich príspevkoch o činnosti nášho OZ menovať konkrétnych ľudí nakoľko vždy sa jedná o tímovú prácu, a každý […]