Správa o činnosti OZ Downov syndróm za rok 2022

By Veronika Plesníková
0

Správa bola predložená ako súčasť povinného auditu za rok 2022.

Realizované aktivity v roku 2022

Občianske združenie OZ Downov syndróm si stanovilo niekoľko priorít, ktorými sa riadi aj pri plánovaní a realizovaní svojich aktivít. Inak tomu nebolo ani v roku 2022.

1.

Prvým cieľom je vybudovať silnú a súdržnú komunitu rodín s Downovým syndrómom naprieč celým Slovenskom. Za týmto účelom sa počas roka organizujú komunitné stretnutia v rôznych regiónoch Slovenska, na ktorých majú rodiny možnosť navzájom sa spoznávať, zdieľať svoje skúsenosti, ale aj budovať pevnejšie vzájomné vzťahy.

V roku 2022 sa uskutočnili jednodňové komunitné stretnutia: v apríli 2022 splav Malého Dunaja spojený s grilovačkou a varením guláša v Zálesí, v septembri 2022 stretnutie na Farme u Felixov v Horných Mladoniciach v indiánskom duchu, v decembri 2022 vianočný večierok v DK Vajnory.

Okrem toho sme absolvovali aj niekoľko pobytových komunitných stretnutí: v apríli 2022 sánkovačku pod Tatrami v Ždiari, v júli 2022 stanovačku spojenú s návštevou MiniFarmy v Lubine, v júli 2022 rekondičný pobyt v hoteli Remata, v septembri 2022 pobyt spojený s hipoterapiou Hijó, heta na koníčku na ranči Monty v Štôle a pobyt zameraný na triatlonové disciplíny (beh, plávanie, cyklistika) Ironman v Modre. Podpora športových aktivít bola aj jadrom projektu z apríla 2022 zameraného na plávanie detí s Downovým syndrómom.

2.

Druhým veľkým cieľom je vzdelávanie rodičov i ľudí s Downovým syndrómom. Vzdelávacie aktivity sú súčasťou všetkých komunitných stretnutí, ale OZ sa zameralo aj na vzdelávanie mimo ne: vo februári sa uskutočnil webinár, ako a kde získať peniaze na rehabilitácie, v marci 2022 workshop, ako pripraviť dieťa na inkluzívne vzdelávanie v škole, v apríli 2022 sa realizoval webinar v spolupráci so spoločnosťou Freya, ako na sexuálnu výchovu ľudí s Downovým syndrómom. V júni 2022 sme v Piešťanoch zorganizovali pobyt pre malé deti v spolupráci s rehabilitačným centrom Axis, kde sa rodičia dozvedeli, aké sú možnosti rehabilitácií a terapií a absolvovali s deťmi aj logopedický workshop. V októbri 2022 potom rodičia s deťmi absolvovali aj individuálne logopedické intervencie (v Axise).

3.

Ďalším okruhom aktivít OZ Downov syndróm je pomoc rodinám s Downovým syndrómom. Za týmto účelom vznikli dva veľké projekty: a) sieť tútorov – laických poradcov, ktorých úlohou je psychická podpora rodín, ktorým sa narodí dieťatko s Downovým syndrómom a je žiaduce ich v tejto novej situácii zorientovať; b) zbieranie 2% z daní na individuálne účty členov a následné využitie vyzbieraných peňazí na rehabilitácie, terapie, zdravotné a vzdelávacie pomôcky. 2% na svoje konto zbiera 94 ľudí s Downovým syndrómom.

Získané granty v roku 2022:

 • Vy rozhodujete, my pomáhame TESCO – Plávanie detí s Downovým syndrómom
 • Nadácia SPP – Sánkovačka pod Tatrami
 • Nadácia DELL – Pobyt pre malé deti v Piešťanoch
 • Nadácia HB Reavis – Rekondičný pobyt v hoteli Remata
 • Nadácia VSE – Hijó, heta na koníčku na ranči Monty
 • Vy rozhodujete, my pomáhame TESCO – Hijó, heta na koníčku na ranči Monty
 • Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny – IRONMAN v Modre
 • Nadácia SPP – IRONMAN v Modre
 • Nadácia Volkswagen – logopedické intervencie

Projekty realizované v roku 2022:

 • Zbieranie 2 % z daní na individuálne konto
 • Tútorstvo
 • Poradenstvo v oblasti inkluzívneho vzdelávania
 • Sexuálna výchova a intimita v živote ľudí s Downovým syndrómom
 • Zastrešujeme aktivity CVČ v Trstenej
 • Príprava a vydanie kalendára na rok 2024

Členská základňa v roku 2022

430 členov

143 rodín

Za spoluprácu a podporu našich aktivít v roku 2022 by sme chceli poďakovať spoločnostiam: Tesco, Nadácia Pontis, Nadácia DELL, Nadácia HB Reavis, Nadácii SPP, Nadácia VSE, Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Nadácia Volkswagen, ktoré podporili naše projekty prostredníctvom finančných príspevkov z grantov.

Naše poďakovanie patrí Špeciálnym olympiádam Slovensko, Farme u Felixov, AXISu, Prazrnku, Mive, Sirupom Herbert, EweEwe a Pomáhame Matejkovi, teda spoločnostiam ktoré podporili naše aktivity dodaním materiálu, poskytnutím priestoru či prispeli vzdelávacími aktivitami.

Zároveň ďakujeme aj všetkým naším dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na našej činnosti a pomohli tak zrealizovať aktivity na pobytoch či komunitných stretnutiach.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *