Kde môžeme rehabilitovať a kam chodiť na terapie?

Vybrali sme pre vás tie najväčšie centrá, v ktorých rehabilitujete. Postupne doplníme aj menšie. A doplníme aj vaše recenzie a skúsenosti. Všetky odkazy sa dajú rozkliknúť, takže sa priamo dostanete na web každého z centier, kde priamo zistíte, čo centrum ponúka. Aké rehabilitácie vám uhradí zdravotná poisťovňa? Tetis s. r. o. (Dunajská Lužná) Špecializovaná rehabilitačná […]

Liečba mačkou – felinoterapia

Felinoterapia je jednou z animoterapií. Je to liečba somatických a psychických ochorení či záťaží založená na priamom kontakte človeka s mačkou. Aplikuje sa najmä u detí a seniorov. Pradenie mačky znižuje vnímanie zdravotných problémov a navodzuje pocit kľudu a optimizmu. Mimoriadne pozitívny vplyv má pri depresiách, úzkostiach, mozgovej porážke, intelektovom znevýhodnení, reumatizme, zmyslových poruchách, telesnom […]

Play Wisely

Play Wisely je unikátny systematický program pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov. Podporuje rozvoj mozgovej a pohybovej kapacity. Používa inovatívne nástroje (kognitívne karty, Metódu smerovej orientácie, pevnú štruktúru lekcií, Montessori pomôcky). Lekcie Play Wisely je intenzívne strávených 30 minút plných radosti, zábavy a pohybových aktivít, ktoré prinášajú maximum zážitkov a vnemov dôležitých pre rozvoj dieťaťa. Predstavuje podnetnú […]

Canisterapia

Pes v dieťati rozvíja aj empatiu. Canisterapia je jedna z druhov animoterapie, ktorá sa uplatňuje najmä ako doplnková a pomocná psychoterapeutická metóda. Využíva sa v situáciách, keď nemožno použiť iné metódy alebo jednoducho nie sú účinné. „Pomáha predovšetkým deťom, u ktorých je potrebné riešiť prejavy hyperaktivity, rozvíjať motorické schopnosti, podporiť spontánnosť prejavu a rozšíriť verbálne alebo neverbálne komunikačné schopnosti. […]

Therasuit metóda

Jedná sa o komplexný, vysoko špecializovaný prístup k liečbe pre pacientov, ktorí majú neurologické postihnutie v dôsledku cievnej mozgovej príhody, detskú mozgovú obrnu, vývojové oneskorenie a traumatické poranenia mozgu. Ide o terapiu postavenú na TheraSuit obleku, ktorý umožňuje individuálne aktivovanie všetkých svalových skupín, aj tých, ktoré dieťa nepoužíva, resp. používa nesprávne. Pri cvičení sa využíva oblek […]

Hipoterapia

Hipoterapia je rehabilitačná metóda, ktorá používa komplexné liečebné pôsobenie koňa na človeka. Je najrozšírenejšou formou animoterapie – liečby využívajúcej vplyv zvieraťa na človeka. Spája v sebe prvky fyzioterapie a socioterapie, pričom poradie je dané sledovaným cieľom. Pre svoju komplexnosť je určená pre širokú škálu pacientov s fyzickými, psychickými alebo vývojovými problémami. Kôň je prostriedok v rukách terapeuta a […]

Orofaciálna stimulácia

Orofaciálna stimulácia Orofaciálna stimulácia je terapia, ktorá pomáha pri problémoch s príjmom potravy a vývojom reči. Predstavuje súbor pohybov a úkonov, ktoré napomáhajú rozvoju motoriky tváre, líc, pier, jazyka, podnebia a hltana. Je vhodná pre deti, ktoré majú problémy so saním, prehĺtaním, narušený uzáver pier, poruchy mimiky. Prostredníctvom aktivácie svalov je možné docieliť pokroky v […]