Ako vznikol prvý virtuálny influencer s Downovým syndrómom na svete

Spoločnosť Forsman & Bodenfors uvádza na trh Kami, sebavedomú mladú ženu, ktorá chce prekonávať bariéry v digitálnom priestore. Spoločnosť Down Syndrome International (DSi) sa spojila so singapurskou pobočkou kreatívnej agentúry Forsman & Bodenfors (F&B) a globálnou agentúrou pre digitálne modelovanie The Diigitals, aby vytvorili prvého virtuálneho influencera s Downovým syndrómom na svete, teda konkrétne influencerku. […]

Príbeh Slovenky v Írsku alebo rodiny s Downovým syndrómom to ani v Írsku nemajú ľahké

MAMIČKE DIEŤAŤA S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM ODŇALI PRÍSPEVOK NA OPATROVANIE Mama 11-mesačného dieťaťa so špeciálnymi potrebami tvrdí, že vláda by mala zrušiť testovanie majetkových pomerov pre príspevok na opatrovanie a zmeniť zákony pre rodičov, keď sa narodí dieťa s celoživotným zdravotným znevýhodnením. Anna Buday a jej manžel George privítali svoje rozkošné dievčatko Esther na svet v […]

Príspevok na opatrovanie

Príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Peňažný príspevok sa poskytuje osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP a je manžel/ka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, svokor, svokra, švagor, […]

Zoznámte sa s Danielou, dievčaťom s Downovým syndrómom, ktoré s podporou Európskej únie začalo podnikať v kvetinárstve

Červené, ružové a žlté kvety dotvárajú žiarivé odtiene zelenej v skleníku a obchode so suvenírmi, ktorý sa nachádza v dedinke Kolibaši v juhozápadnej časti Moldavskej republiky. Majiteľkou je dievča s Downovým syndrómom, ktoré vždy snívalo o otvorení vlastného podniku. Podľa moldavského národného štatistického úradu sa v roku 2016 ženy podieľali na hospodárskom rozvoji trikrát menej […]

Girl with Down Syndrome develops thinking in a rehabilitation center for special children

Moje dieťa ide do materskej školy

U detí so zdravotným znevýhodnením neexistujú pre prijatie do MŠ zo zákona žiadne výnimky, pretože aj ony sú vzdelávateľné a potrebujú byť začlenené do kolektívu rovnako ako bežné deti. O prijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením  rozhoduje riaditeľ MŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Počet detí v triede môže byť znížený […]

Prestížny hudobný časopis THE WIRE po prvýkrát uvádza na obálke umelca s Downovým syndrómom

Prestížny hudobný časopis THE WIRE po prvýkrát od svojho založenia v roku 1982 uvádza na svojej obálke umelca s Downovým syndrómom: je ním MIGUEL TOMASÍN, líder argentínskej kultovej skupiny REYNOLS, ktorá je hviezdou 459. čísla časopisu. Miguel Tomásín je vďaka svojej práci v skupine Reynols považovaný za jednu z najvýznamnejších osobností s Downovým syndrómom na […]

Hra je vážna vec alebo hra a hračka v živote dieťaťa

Autorka: Tatiana Novožilovová „Hra je vážna vec.“ Hoci je táto veta krátka, je veľmi výstižná. Jej autorom je známy český detský psychológ Zdeněk Matějček. Mal tým na mysli, že detské hranie si zaslúži veľkú pozornosť, pretože má nesmiernu výchovnú i vzdelávaciu hodnotu. Hra vzniká z vnútorných potrieb dieťaťa, no bez nás dospelých sa v ranom detstve rozhodne nezaobíde. […]

Americkým rodičom budú lekári vďaka novým usmerneniam oznamovať diagnózu Downovho syndrómu inak

Americká pediatrická spoločnosť (APA) práve aktualizovala svoje usmernenia pre všetkých pediatrov, ktorí sa starajú o deti a dospievajúcich s Downovým syndrómom. Možno ste túto skutočnosť zaregistrovali. Možno ale neviete, že dopracovať sa k tejto zmene trvalo 8 rokov a že je za ňou iniciatíva odhodlaných mamičiek, ktoré sa pričinili, aby Americká pediatrická spoločnosť (AAP) zmenila svoje odporúčania. […]