Ako postupovať pri prijímaní a vzdelávaní dieťaťa s s Downovým syndrómom v MATERSKEJ ŠKOLE

Zo skúseností a poznatkov vieme, že ľudia s Downovým syndrómom majú veľmi dobré pozorovacie schopnosti a dokážu veľmi dobre odpozorovať veci a zopakovať. Toto je veľmi vhodné využiť už pri návšteve materskej školy, kde majú ideálne príležitosti naučiť sa bežnému fungovaniu v rámci kolektívu a zároveň „skopírovať“ správanie ostatných detí. Od samoobslužných činností, zapájanie sa do kolektívu až po vzdelávanie. Zásadným […]

Girl with Down Syndrome develops thinking in a rehabilitation center for special children

Moje dieťa ide do materskej školy

U detí so zdravotným znevýhodnením neexistujú pre prijatie do MŠ zo zákona žiadne výnimky, pretože aj ony sú vzdelávateľné a potrebujú byť začlenené do kolektívu rovnako ako bežné deti. O prijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením  rozhoduje riaditeľ MŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Počet detí v triede môže byť znížený […]

Ako umiestniť dieťa do bežnej škôlky

Vaše dieťatko dospelo do veku, keď preň hľadáte vhodnú škôlku. Nástup do škôlky za žiadnych okolností neodkladajte. Vaše dieťatko do škôlky patrí. Zaradené do bežného kolektívu získa veľa nových podnetov, bude rozvíjať sociálne zručnosti a rovesníci ho v jeho vývoji budú ťahať vpred. Asi najprv zvažujete, či škôlku špeciálnu alebo radšej tú bežnú. Zvažujte všetky klady a zápory […]

Play Wisely

Play Wisely je unikátny systematický program pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov. Podporuje rozvoj mozgovej a pohybovej kapacity. Používa inovatívne nástroje (kognitívne karty, Metódu smerovej orientácie, pevnú štruktúru lekcií, Montessori pomôcky). Lekcie Play Wisely je intenzívne strávených 30 minút plných radosti, zábavy a pohybových aktivít, ktoré prinášajú maximum zážitkov a vnemov dôležitých pre rozvoj dieťaťa. Predstavuje podnetnú […]

Prvá Austrálčanka s Downovým syndrómom má vysokoškolský titul

Rachel High má Downov syndróm a práve získala bakalársky titul. Rachel High z Adelaide patrí medzi tisíce austrálskych vysokoškolákov, ktorí tento rok oslavujú ukončenie štúdia. Flindersova univerzita, na ktorej Rachel študovala, uviedla, že ju považuje za prvú osobu s Downovým syndrómom, ktorá v Austrálii získala vysokoškolský titul. Jej profesorka hovorí, že by sa malo urobiť […]

Láska, priateľstvo, sex: hovorme o tom teraz

Takýto názov niesol takmer dvojročný projekt talianskej L’Associazione Italiana Persone Down. Projekt zastrešilo a financovalo Ministerstvo práce a sociálnej politiky. Iniciatíva je veľmi motivačná aj pre Slovensko, keďže je dosiaľ tabuizovanou témou. Tvárime sa, že tento problém neexistuje, resp. s ľuďmi s Downovým syndrómom sa o tejto téme hovorí len doma za zatvorenými dverami a záleží len na otvorenosti a ochote […]