Chcete vedieť, čo je to LÁSKA?

SÉRIA FOTOGRAFIÍ UKAZUJE, ČO ZNAMENÁ LÁSKA PRE DOSPELÝCH S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM Hoci každý, kto sa odlišuje od konvenčného alebo majoritného chápania toho, čo je láska, môže čeliť diskriminácii, v poslednej dobe sa vo všeobecnosti sa zvýšilo uznanie, pochopenie, povedomie a mediálne zobrazenie lásky naprieč rôznorodým spektrom, ako je neurodiverzita či rodová identita. Hoci sa objavila […]

Sánkovačka pod Tatrami 1. – 3. 4. 2022

Pôvodne sme sánkovačku naplánovali na koniec januára. Protipandemické opatrenia ju však posunuli na začiatok apríla. Hovorili sme si – nevadí – ak nebude sánkovačka, bude aspoň oblievačka… A veru to tak aj vyzeralo… V predchádzajúcom týždni Tatry videli čistučkú oblohu bez mráčika a teploty sa šplhali k 20 stupňom Celzia. Ale dobrý organizátor objedná aj počasie, ak treba… Do […]

Liečba mačkou – felinoterapia

Felinoterapia je jednou z animoterapií. Je to liečba somatických a psychických ochorení či záťaží založená na priamom kontakte človeka s mačkou. Aplikuje sa najmä u detí a seniorov. Pradenie mačky znižuje vnímanie zdravotných problémov a navodzuje pocit kľudu a optimizmu. Mimoriadne pozitívny vplyv má pri depresiách, úzkostiach, mozgovej porážke, intelektovom znevýhodnení, reumatizme, zmyslových poruchách, telesnom […]

Svetový deň Downovho syndrómu netradične alebo ako sa stať brigádnikom v kníhkupectve Panta Rhei

Svetový deň Downovho syndrómu je za nami. Treba vysloviť poďakovanie všetkým, ktorý ho akokoľvek podporili a pomohli ľudí s Downovým syndrómom dostať do povedomia. Všetkým, ktorí solidaritu a podporu demonštrovali tým, že si obuli rozdielne ponožky. Naozaj si to vážime. Je to pre ľudí s Downovým syndrómom dôležité. Téma tohtoročného Svetového dňa Downovho syndrómu bola naozaj veľmi aktuálna #Inclusion […]

Čo chcem, aby ste vedeli pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu

Jen Franklin Kearns Svetový deň Downovho syndrómu je za nami. V minulých dňoch sa na nás informácie o Downovom syndróme hrnuli doslova zo všetkých strán. V marci to tak býva. Ponúkané informácie – prečo táto chromozomálna porucha vzniká, ako ľudia s Downovým syndrómom vyzerajú a aké majú pridružené ochorenia. však sotva pomáhajú pochopiť podstatu… Môj najstarší syn Alex má 17 […]

Pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu 2022 sa pýtame, čo znamená inklúzia?

Inklúzia znamená, že každý by mal mať prístup k inkluzívnemu a kvalitnému vzdelávaniu. Vo vzdelávaní inklúzia znamená… Uznať schopnosti každého človeka učiť sa. Poskytovať podporu a primerané úpravy vzdelávania, aby všetci žiaci mohli využiť svoj potenciál. Všetci žiaci dostávajú podporu primeranú ich potrebám. Zapojiť všetkých žiakov do všetkých aspektov študentského života. Prijímať, oceniť, rešpektovať, zapojiť […]

Prečo je inklúzia dôležitá (pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu 2022)

Tento rok si pripomíname 10 rokov od vyhlásenia Svetového dňa Downovho syndrómu Valným zhromaždením OSN s cieľom oceniť úspechy a schopnosti ľudí s Downovým syndrómom. Je to deň, keď sa môžeme všetci spojiť, zdieľať príbehy a zasadzovať sa za rovnaké príležitosti pre všetkých a za pozitívne zmeny. Hlavným cieľom tohtoročného Svetového dňa Downovho syndrómu je […]

Kampaň CoorDown 2022 – LÁSKA POTREBUJE SVOJ PRIESTOR

Nová kampaň skúma romantiku a súkromie ľudí s Downovým syndrómom Právo na špeciálny čas pre „nás dvoch“ Môžeme si tu dopriať trochu súkromia?! Rodinní príslušníci a priatelia majú tendenciu pozorne sledovať a chrániť svojich blízkych s Downovým syndrómom. Hoci je to pochopiteľné a niekedy dokonca potrebné, za určitých okolností sa to môže ukázať ako nepríjemné. Napríklad… […]