Prečo je inklúzia dôležitá (pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu 2022)

By Veronika Plesníková
0

Tento rok si pripomíname 10 rokov od vyhlásenia Svetového dňa Downovho syndrómu Valným zhromaždením OSN s cieľom oceniť úspechy a schopnosti ľudí s Downovým syndrómom. Je to deň, keď sa môžeme všetci spojiť, zdieľať príbehy a zasadzovať sa za rovnaké príležitosti pre všetkých a za pozitívne zmeny.

Hlavným cieľom tohtoročného Svetového dňa Downovho syndrómu je inklúzia. Celosvetová kampaň, ktorá si kladie otázku „Čo znamená inklúzia?“, vyzýva ľudí, aby sa zamysleli nad tým, ako pomôcť väčšiemu počtu ľudí s Downovým syndrómom využívať výhody plnej a efektívnej účasti a začlenenia do spoločnosti.

Skôr než preskúmame spôsoby, ako sa každý môže 21. marca 2022 zapojiť, pozrime sa v krátkosti na to, prečo bol tento dátum vybraný a prečo je dôležitý.

Prečo práve 21. marec?

Číslo 21 je pre ľudí s Downovým syndrómom výnimočné. Genetická porucha, ktorá sa nazýva aj trizómia 21, je spôsobená jedným chromozómom v ľudskej bunke navyše.

Zatiaľ čo bežní ľudia majú v každej bunke 23 párov chromozómov (spolu teda 46), ľudia s Downovým syndrómom majú jeden chromozóm navyše, a to v 21. páre (spolu teda 47). Chromozóm 21 je teda pre ľudí s Downovým syndrómom zvláštny – namiesto jedného páru majú tri (trizómiu).

Takže 21. deň predstavuje chromozóm navyše; a tretí mesiac predstavuje trizómiu.

Prečo je to dôležité?

Ľudia s Downovým syndrómom majú svoje individuálne silné stránky, ale aj iné oblasti, v ktorých môžu potrebovať viac podpory, rovnako ako my všetci.

Vďaka pokroku v lekárskej diagnostike a liečbe a meniacim sa spoločenským postojom sa dnes väčšina ľudí s Downovým syndrómom teší dlhému a zdravému životu. Nie vždy to tak bolo. Ešte v 50. rokoch 20. storočia bola priemerná dĺžka života ľudí s Downovým syndrómom len 15 rokov a mnohé deti boli odoberané z rodín do ústavov.

Napriek obrovskému zlepšeniu situácie ľudí s Downovým syndrómom môžeme vždy urobiť viac, aby sme boli k ľuďom so zdravotným znevýhodnením inkluzívnejší. Práve preto sú také dôležité rôzne kampane, preto je taký dôležitý aj Svetový deň Downovho syndrómu – spoločne môžeme pomôcť ľuďom s Downovým syndrómom žiť dlhší, zdravší a zmysluplnejší život.

Ako sa môžete zapojiť?

Skvelým spôsobom, ako prejaviť svoju podporu pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu, je venovať nejaký čas vzdelávaniu o tom, čo môžete vy alebo vaša organizácia urobiť pre vytvorenie inkluzívnejšej budúcnosti pre ľudí s Downovým syndrómom.

Okrem toho neváhajte a nebojte sa spýtať na čokoľvek, čo vás zaujíma. Píšte nám otázky do správ či do e-mailu. Radi odpovieme na všetko, čo sa spýtate. Sme otvorení a žiadnu tému nepovažujeme za tabu.

Obujte si rozdielne ponožky

Podporte Svetový deň Downovho syndrómu tým, že si obujete rozdielne ponožky. Ponožky majú rôzne tvary, veľkosti a farby, rovnako ako my, ľudia.

Aj takto jednoducho môžete podporiť myšlienku inklúzie a vyjadriť svoju podporu rozmanitosti. Ukážete tak, že rozmanitosť tohto sveta akceptujete, chápete a prijímate.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *