„Assume that I can“ (Predpokladaj, že môžem)

Nové video CoorDown s názvom „Assume that I can“ (Predpokladaj, že môžem) sa uvádza pred Svetovým dňom Downovho syndrómu 2024 v rámci medzinárodnej informačnej kampane. Výzvou je prelomiť predsudky a podporiť potenciál každého človeka bez znižovania očakávaní. Informačná kampaň, ktorú spustila CoorDown, národná koordinácia združení ľudí s Downovým syndrómom, sa vzhľadom na Svetový deň, ktorý […]

Inklúziu potrebujeme…

Inklúziu považujem za najprirodzenejšiu vec na svete. Bolo by dobré, ak by sme ju takto vnímali všetci. Sme však veľmi zaťažení minulosťou, pričom naše predsudky sa nemusia týkať len ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale aj iných marginalizovaných skupín obyvateľstva. Naše vnímanie rovnosti či nerovnosti ľudí vychádza z akéhosi všeobecného vnímania inakosti, či už smerom k jej […]

Prestížny hudobný časopis THE WIRE po prvýkrát uvádza na obálke umelca s Downovým syndrómom

Prestížny hudobný časopis THE WIRE po prvýkrát od svojho založenia v roku 1982 uvádza na svojej obálke umelca s Downovým syndrómom: je ním MIGUEL TOMASÍN, líder argentínskej kultovej skupiny REYNOLS, ktorá je hviezdou 459. čísla časopisu. Miguel Tomásín je vďaka svojej práci v skupine Reynols považovaný za jednu z najvýznamnejších osobností s Downovým syndrómom na […]

Pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu 2022 sa pýtame, čo znamená inklúzia?

Inklúzia znamená, že každý by mal mať prístup k inkluzívnemu a kvalitnému vzdelávaniu. Vo vzdelávaní inklúzia znamená… Uznať schopnosti každého človeka učiť sa. Poskytovať podporu a primerané úpravy vzdelávania, aby všetci žiaci mohli využiť svoj potenciál. Všetci žiaci dostávajú podporu primeranú ich potrebám. Zapojiť všetkých žiakov do všetkých aspektov študentského života. Prijímať, oceniť, rešpektovať, zapojiť […]

Ako umiestniť dieťa do bežnej škôlky

Vaše dieťatko dospelo do veku, keď preň hľadáte vhodnú škôlku. Nástup do škôlky za žiadnych okolností neodkladajte. Vaše dieťatko do škôlky patrí. Zaradené do bežného kolektívu získa veľa nových podnetov, bude rozvíjať sociálne zručnosti a rovesníci ho v jeho vývoji budú ťahať vpred. Asi najprv zvažujete, či škôlku špeciálnu alebo radšej tú bežnú. Zvažujte všetky klady a zápory […]

Na inkluzívne vzdelávanie má zo zákona nárok KAŽDÉ dieťa

Marek nastúpil do prípravného ročníka špeciálneho OU Dúbravská cesta 1, Bratislava. Stalo sa tak po 1, 5 roku zatiaľ neúspešného legislatívneho boja o Marekovo inkluzívne vzdelávanie na bežnom odbornom učilišti, na ktoré má nárok v súlade s legislatívou. Nie je to prehra, ani ústupok… je to realita dodržiavania, resp. trvalého porušovania platnej legislatívy na Slovensku. Takže máme opäť […]