Ako a kde získať financi na terapie a rehabilitácie

Keďže pre deti s Downovým syndrómom sú terapie a rehabilitácie nevyhnutným kľúčom k napredovaniu, pre každého rodičia je mimoriadne dôležité mať možnosť ponúknuť ich aj svojmu dieťaťu. Terapie a rehabilitácie sú však mimoriadnou finančnou záťažou pre rodinný rozpočet. Na workshope si vzájomne poradíme, z akých zdrojov je možné financie čerpať, mimo 2 % z daní. […]

Heilanstalt Schönbrunn bei Dachau. - SS-Foto, 16.02.1934

T4 – nacistický program na vraždenie ľudí so zdravotným znevýhodnením

27. január je Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Program „eutanázie“ bol systematickým vyvražďovaním pacientov so zdravotným znevýhodnením umiestnených v ústavoch v Nemecku. Predchádzal genocíde európskych Židov (holokaustu). Program bol jedným z mnohých radikálnych eugenických opatrení, ktorých cieľom bolo obnoviť rasovú „integritu“ nemeckého národa. Jeho cieľom bolo odstrániť to, čo eugenici a ich stúpenci považovali za […]

SPOLOČNOSTI POTREBUJÚ INKLÚZIU A ROZMANITOSŤ

MASSIMO FERRARINI Často počúvame o sociálnom začlenení, čo je definícia, ktorá vyjadruje veľmi jednoduchý koncept: všetci ľudia by mali mať zaručené rovnaké práva. Jednotlivci sú však často diskriminovaní kvôli svojmu pôvodu, pohlaviu, kultúre, náboženstvu alebo dokonca zdravotnému znevýhodneniu. Aby sa zabránilo akejkoľvek forme diskriminácie, je potrebné vytvoriť mentalitu sociálneho začlenenia, najmä vo svete práce, ktorá […]

Hand with dietary supplements on fruity background

Majú výživové doplnky podávané deťom s Downovým syndrómom naozaj pozitívny účinok?

Poznatky z webinára EDSA z 19. 1. 2022 Výživové doplnky sú medzi rodičmi detí s Downovým syndrómom obľúbené. Viacerí výrobcovia tvrdia, že majú priaznivý vplyv na zdravie a kognitívne funkcie, a rodičia na sociálnych sieťach často píšu o pozitívnych zmenách, ktoré pozorujú na svojom dieťati v dôsledku užívania doplnkov. V Holandsku dostáva Nadácia Downovho syndrómu […]