Oslava rozmanitosti: jedinečné dary a talenty ľudí s Downovým syndrómom

Vo svete, ktorý si málo cení rozmanitosť a inklúziu, je nevyhnutné vyzdvihnúť jedinečné dary a talenty ľudí s Downovým syndrómom. Downov syndróm je genetická odchýlka, ktoré sa vyskytuje pri extra kópii chromozómu 21, čo vedie k vzniku fyzických a kognitívnych odlišností v porovnaní s ľuďmi s bežným počtom chromozómov. Tieto rozdiely však nijak nelimitujú schopnosti ľudí s Downovým syndrómom. Cieľom tohto […]

Prvé VALNÉ ZHROMAŽDENIE OZ Downov syndróm

Stretnutie sme museli z organizačných dôvodov zrušiť. Ospravedlňujeme sa. Valné zhromaždenie sa bude bude konať formou online hlasovania per rollam. Milí naši členovia, dovoľujeme si Vás pozvať na historicky prvé Valné zhromaždenie nášho OZ Downov syndróm. Valné zhromaždenie sa uskutoční 19.8.2023 na Ranči na Striebornom jazere v Galante. Jeho začiatok sme naplánovali na 10:00 hod. […]