Prvé VALNÉ ZHROMAŽDENIE OZ Downov syndróm

By Veronika Plesníková
0

Stretnutie sme museli z organizačných dôvodov zrušiť. Ospravedlňujeme sa. Valné zhromaždenie sa bude bude konať formou online hlasovania per rollam.

Milí naši členovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na historicky prvé Valné zhromaždenie nášho OZ Downov syndróm.

Valné zhromaždenie sa uskutoční 19.8.2023 na Ranči na Striebornom jazere v Galante. Jeho začiatok sme naplánovali na 10:00 hod.

Valnému zhromaždeniu prislúcha zhodnotiť naše aktivity za posledné dva roky, podať správu o hospodárení, zvoliť novú Radu OZ Downov syndróm, ale v rámci diskusie otvoriť dôležité témy, s ktorými by sme mali v budúcnosti pracovať.

Valné zhromaždenie je akciou pre celú rodinu. Areál ranča ponúka bohaté možnosti na strávenie spoločného komunitného programu. Kým vy budete zasadať, deti budú mať o zábavu postarané. Po ukončení valného zhromaždenia strávime spoločné chvíle plné zábavy. Bude sa aj opekať.

Predbežný program valného zhromaždenia:

 • 9:30 registrácia účastníkov
 • 10:00 – 12:00 zasadanie snemu

Program:

 1. Privítanie účastníkov
 2. Voľba volebnej a návrhovej komisie, návrh kandidátov do Rady OZ Downov syndróm
 3. Správa za uplynulé funkčné obdobie
 4. Správa o hospodárení za uplynulé funkčné obdobie
 5. Správa revíznej komisie
 6. Voľby
 7. Diskusia
 8. Správa volebnej komisie o výsledkoch priamych volieb
 9. Rôzne
 10. Záver

Aby sme vedeli všetko potrebné zabezpečiť, prihlás sa tu:

  Súhlasím so zasielaním komunikácie na emailovú adresu
  Súhlasím s vyhotovovaním a zverejnením fotografií
  Súhlasím so spracovaním osobných údajov

  Leave a comment

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *