Stretnutie na Orave 11.9.2021

V poradí druhé komunitné stretnutie, ktorého hlavnou myšlienkou je spájať rodiny z jednotlivých regiónov, sa konalo v sobotu 11.9.2021 na Orave. Múzeum oravskej dediny v Zuberci sa tešilo návšteve 15 rodín, ktoré mali možnosť zabaviť sa a spríjemniť si peknú slnečnú sobotu.  Prehliadka múzea bola deťom spestrená rôznymi aktivitami, avšak najväčší úspech mal Studený potok, zvieratká a dedinské domčeky, kde sme […]

Bežná alebo špeciálna (materská škola a základná škola)?

Vychádzali sme z odpovedí 86 respondentov, ktorí odpovedali na položenú otázku. Nie je to veľká vzorka, preto si ani nenárokujeme na objektívny pohľad, skôr len odkryjeme trendy a motívy rozhodovania rodičov detí s Downovým syndrómom. Z ankety vyplýva, že deti s Downovým syndrómom navštevujú v prevažnej miere bežné materské školy. Do ankety sa zapojilo 38 respondentov, z nich 33 volí bežnú materskú […]

Deň na Farme u Felixov

Cieľom nášho OZ Downov syndróm je spájať rodiny naprieč celým Slovenskom, ale predovšetkým rodiny z jednotlivých regiónov. Začali sme jednodňovými stretnutiami. Prvé takéto komunitné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 4.9.2021 v Horných Mladoniciach. Priestory, program, občerstvenie i zvieratká poskytla nezištne a s láskou rodina Félixovcov z Farmy u Felixov. Stretnutie 10 rodín bolo spontánne, priateľské, príjemné a atmosféra úplne harmonická. I keď sa niektoré rodinky […]

Ako zviditeľňovať ľudí s Downovým syndrómom?

V súčasnosti je potrebné pracovať na kultúrnych zmenách a v tejto súvislosti sa neustále zamýšľame nad tým, čo urobiť, aby sme zmenili vnímanie ľudí s Downovým syndrómom verejnosťou. Tak ako sa menia sociálne role ľudí s Downovým syndrómom, je potrebné meniť aj ich obraz v očiach ich intaktného okolia. Všeobecne možno konštatovať, že model prezentácie […]