Ako umiestniť dieťa do bežnej škôlky

Vaše dieťatko dospelo do veku, keď preň hľadáte vhodnú škôlku. Nástup do škôlky za žiadnych okolností neodkladajte. Vaše dieťatko do škôlky patrí. Zaradené do bežného kolektívu získa veľa nových podnetov, bude rozvíjať sociálne zručnosti a rovesníci ho v jeho vývoji budú ťahať vpred. Asi najprv zvažujete, či škôlku špeciálnu alebo radšej tú bežnú. Zvažujte všetky klady a zápory […]

Play Wisely

Play Wisely je unikátny systematický program pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov. Podporuje rozvoj mozgovej a pohybovej kapacity. Používa inovatívne nástroje (kognitívne karty, Metódu smerovej orientácie, pevnú štruktúru lekcií, Montessori pomôcky). Lekcie Play Wisely je intenzívne strávených 30 minút plných radosti, zábavy a pohybových aktivít, ktoré prinášajú maximum zážitkov a vnemov dôležitých pre rozvoj dieťaťa. Predstavuje podnetnú […]

Canisterapia

Pes v dieťati rozvíja aj empatiu. Canisterapia je jedna z druhov animoterapie, ktorá sa uplatňuje najmä ako doplnková a pomocná psychoterapeutická metóda. Využíva sa v situáciách, keď nemožno použiť iné metódy alebo jednoducho nie sú účinné. „Pomáha predovšetkým deťom, u ktorých je potrebné riešiť prejavy hyperaktivity, rozvíjať motorické schopnosti, podporiť spontánnosť prejavu a rozšíriť verbálne alebo neverbálne komunikačné schopnosti. […]

Therasuit metóda

Jedná sa o komplexný, vysoko špecializovaný prístup k liečbe pre pacientov, ktorí majú neurologické postihnutie v dôsledku cievnej mozgovej príhody, detskú mozgovú obrnu, vývojové oneskorenie a traumatické poranenia mozgu. Ide o terapiu postavenú na TheraSuit obleku, ktorý umožňuje individuálne aktivovanie všetkých svalových skupín, aj tých, ktoré dieťa nepoužíva, resp. používa nesprávne. Pri cvičení sa využíva oblek […]

Hipoterapia

Hipoterapia je rehabilitačná metóda, ktorá používa komplexné liečebné pôsobenie koňa na človeka. Je najrozšírenejšou formou animoterapie – liečby využívajúcej vplyv zvieraťa na človeka. Spája v sebe prvky fyzioterapie a socioterapie, pričom poradie je dané sledovaným cieľom. Pre svoju komplexnosť je určená pre širokú škálu pacientov s fyzickými, psychickými alebo vývojovými problémami. Kôň je prostriedok v rukách terapeuta a […]

Príspevok na pohonné hmoty

Príspevok na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky motorového vozidla (pohonné hmoty – benzín, nafta) slúži na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou vozidla. Kedy žiadať? Žiadať je možné aj pred 3. rokom veku dieťaťa, keď sa dieťa začne socializovať a navštevuje rôzne druhy terapií v rôznych zariadeniach. POZOR! Príspevok je viazaný na príjem domácnosti. Peňažný príspevok sa poskytne, ak: je […]