Therasuit metóda

By Veronika Plesníková
0

Jedná sa o komplexný, vysoko špecializovaný prístup k liečbe pre pacientov, ktorí majú neurologické postihnutie v dôsledku cievnej mozgovej príhody, detskú mozgovú obrnu, vývojové oneskorenie a traumatické poranenia mozgu.

Ide o terapiu postavenú na TheraSuit obleku, ktorý umožňuje individuálne aktivovanie všetkých svalových skupín, aj tých, ktoré dieťa nepoužíva, resp. používa nesprávne. Pri cvičení sa využíva oblek TheraSuit, tzv. rehabilitačná cvičebná klietka a cvičenie v pružných lanách, vďaka ktorým dieťa vzpriamene stojí, chodí alebo poležiačky na rehabilitačnom stole dochádza k nácviku správnych pohybov.

Navyše cvičenie v pružných lanách (tzv. pavúku) je pre deti veselé a hravé. Metóda TheraSuit umožňuje nácvik správnych pohybov aktívnym využívaním všetkých svalových skupín vyvážením svalov, ktoré používa i tých, ktoré nepoužíva, resp. používa nesprávne. Terapia prispieva k normalizácii svalového tonusu, naučeniu správnych pohybov, rozvoju hrubej a jemnej motoriky, umožňuje čo najsprávnejšie držanie tela a v neposlednom rade je cieľom terapie väčšia samostatnosť detí s detskou mozgovou obrnou a inými neurovývojovými poruchami.

TheraSuit metóda pomáha deťom k správnym pohybom a správnemu držaniu tela. Nerobíme pohyby za Vaše dieťa, ale napomáhame im k správnym nácvikom pohybov za menšieho úsilia.

To, ako musí byť náročné niekoľko hodinové cvičenie pre dieťa, ktoré ako každé iné túži chodiť, hrať sa a behať s ostatnými deťmi, si môžeme iba predstaviť. Preto sa snažíme deti motivovať hravo a rozvíjať ich senzomotorické schopnosti.

Metóda TheraSuit umožňuje nácvik správnych pohybov aktívnym využívaním všetkých svalových skupín vyvážením svalov, ktoré používa i tých, ktoré nepoužíva, resp. používa nesprávne. Existujúce patologické synergie sa zrušia a vytvoria sa nové normalizované sekvencie reflexov. Terapia prispieva k normalizácii svalového tonusu, naučeniu správnych pohybov, rozvoju hrubej a jemnej motoriky umožňuje čo najsprávnejšie držanie tela a v neposlednom rade je cieľom terapie väčšia samostatnosť detí s detskou mozgovou obrnou a inými neurovývojovými poruchami.

PRE KOHO JE URČENÉ CVIČENIE THERASUIT?

 • Detská mozgová obrna
 • Oneskorený vývoj
 • Spasticita
 • Hypotónia
 • Pacienti po cievnej mozgovej príhode
 • Traumatické poranenie mozgu
 • Poranenie miechy
 • Neuromuskulárne poruchy
 • Ataxia
 • Atetóza
 • Iné neprogresívne neurologické poruchy a syndrómy

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *