Hipoterapia

By Veronika Plesníková
0

Hipoterapia je rehabilitačná metóda, ktorá používa komplexné liečebné pôsobenie koňa na človeka. Je najrozšírenejšou formou animoterapie – liečby využívajúcej vplyv zvieraťa na človeka. Spája v sebe prvky fyzioterapie a socioterapie, pričom poradie je dané sledovaným cieľom. Pre svoju komplexnosť je určená pre širokú škálu pacientov s fyzickými, psychickými alebo vývojovými problémami.

Kôň je prostriedok v rukách terapeuta a plne sa podriaďuje potrebám metodiky a terapie. Rozlišujeme tri formy hipoterapie:

  • hiporehabilitáciu – využívanú v rehabilitácii predovšetkým telesnej stránky človeka,
  • pedagogicko – psychologické jazdenie – ovplyvňujúce cielene duševné procesy
  • športové jazdenie – podporujúce resocializáciu osôb so špeciálnymi potrebami

Hiporehabilitácia využíva pohyb kráčajúceho koňa, ktorý ponúka balančnú plochu v trojdimenzionálnom priestore. Podstatou jej liečebného pôsobenia je pravidelný chôdzový motorický vzor imitujúci bipedálnu lokomóciu, ktorej sa pacient prispôsobuje. Vplyvom senzomotorických impulzov z chrbta koňa môžeme pôsobiť na poruchy hybnosti alebo držania tela. Hiporehabilitácia je veľmi prísna na kvalitu koňa a na celkovú profesionalitu tímu, ktorý tvorí lekár FBLR, vyškolený fyzioterapeut – hipoterapeut a hipológ, ktorý sa o koňa stará a vedie ho počas hiporehabilitácie. Hiporehabilitáciu môžeme využívať pri širokom spektre diagnóz. Najčastejšie sa využíva u pacientov s neurologickými diagnózami, ale aj u ortopedických pacientov a ostatných.

Zameriava sa na:

  1. uvoľnenie svalového napätia u spastických pacientov
  2. nastimulovanie – zvýšenie svalového napätia u hypotonických pacientov

Dĺžka trvania terapeutickej jednotky sa nedá presne stanoviť, je vysoko individuálna. Začína sa postupne od niekoľkých minút na koni, s postupným predlžovaním času až do 30 minút. Vždy sa rozhodujeme o dĺžke terapie podľa aktuálneho stavu pacienta.

Súčasťou hiporehabilitácie je aj stimulačné polohovanie batoliat na konskom chrbte.

Pri práci s dojčatami a batoľatami  vychádzame z fyziologického a psychomotorického vývoja. Medzi hlavné zásady pri hipoterapii, tak ako pri všetkých rehabilitačných metódach, patrí včasnosť jej aplikácie a rešpektovanie individuálnych charakteristík dieťaťa. V rámci stimulačných programov je hlavnou úlohou poskytnúť dostatok stimulujúcich podnetov, a to s ohľadom na reálnu úroveň psychomotorických schopností konkrétneho dieťaťa. Pri hipoterapii u malých detí využívame špeciálne stimulačné polohovanie, prispôsobené psychomotorickému vývoju, ktorého cieľom je nabudiť a podporiť u dieťaťa správny psychomotorický vývoj.

Na stimulačné polohovanie využívame chrbát koňa bez sedla, kde môžeme položiť dieťa na chrbát, brucho alebo bok. Pri  stimulačnom polohovaní vychádzame z jednotlivých vývojových fáz. Pozície, ktoré využívame vychádzajú z vývojového veku a klinického stavu dieťaťa.

Záver:

Ide o komplexnú rehabilitačnú terapiu, pri ktorej sa ako liečebný prostriedok využíva kôň. Základom je jazda na koni, pri ktorej prichádza k tzv. trojrozmernému pohybu tela. Pri jazde na koni sa strieda napätie a uvoľňovanie svalov tela pacienta, ktorý je nútený prispôsobovať sa pohybovej sínusoide konského chrbta, a to i pri celkovej pasivite pacienta.

Jazdou na koni dochádza predovšetkým k uvoľneniu v oblasti panvy, šije, hlavy, chrbtice, trupu a pletencov horných končatín, ktoré sa počas jazdy skoordinujú, čím sa vytvára obraz bežnej chôdze. Aktívna hippoterapia neupravuje iba fyzickú kondíciu ale i komunikačnú a emocionálnu zložku.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *