Nič nás nezastaví

Projekt vzdelávania rodičov detí s Downovým syndrómom je našou dlhodobou aktivitou, ktorú priebežne napĺňame, či už prostredníctvom vzdelávacích webinárov alebo krátkodobých vzdelávacích pobytov. V júni tohto roku sa mnohí zúčastnili Pobytu pre malé deti, počas ktorého si rodičia vypočuli prednášky z logopédie a neurológie priamo v rehabilitačnom centre AXIS v Piešťanoch. V začatej spolupráci sme vďaka Nadácii Volkswagen koncom tohto roka […]

Pozývame ťa na náš komunitný vianočný večierok

Aj v tomto roku sme pre vás pripravili vianočný večierok. Pamätáte? Minulý rok nám v dôsledku pandémie nevyšiel, ale tento rok je „konštelácia hviezd“ priaznivá. Stretneme sa 4.12.2022 v DK Vajnory. Čo nás čaká? Občerstvenie  Čo si prinesieme, to bude. Občerstvenie si zabezpečujeme svojpomocne. Už to poznáte. Každý prinesie niečo v množstve akoby pre vlastnú spotrebu […]

Hijó, heta na koníčku… pobyt na ranči Monty v Štôle 1. – 3. 9. 2022

Ďakujeme za záujem! Pobyt je naplnený. Môžete sa prihlásiť, avšak budete len ako náhradníci, ak niektorá rodina vypadne. Pre rodiny z východného Slovenska sme pripravili rodinný pobyt na ranči Monty v Štôle. Jeho hlavnou náplňou budú kone, koníčky, koníky… Čo nás čaká? Doprava: vlastná Príchod: 1. 9. 2022 Strava: plná penzia (raňajky bufetové stoly, obedy a večere servírované) […]

Rekondičný pobyt v hoteli Remata 7.-10.7.2022

Rekondičný pobyt sme naplánovali v horskom hoteli Remata v Ráztočne s pekným areálom, v ktorom sa nachádza ihrisko, bazén, pieskoviská, preliezačky, hojdačky, tenisový kurt s umelou trávou, dva stolnotenisové stoly, nohejbalové ihrisko, volejbal a squash. Termín pobytu: 7.7. – 10.7.2022 (3 noci) Strava: plná penzia s bonusom v podobe olovrantu (začíname vo štvrtok večerou a […]

Plávanie pre deti s Downovým syndrómom

Pobyt vo vode pod vedením inštruktora je neoceniteľným prínosom v psychomotorickom vývoji dieťaťa. Cieľom plaveckých kurzov bude poskytnúť deťom priestor na aktivitu, ktorá povedie k zlepšeniu ich imunity, podporí ich osobnostný rast a nadväzovanie sociálnych kontaktov.  Kurz plávania uskutočňujeme v rámci projektu podporeného nadačným fondom Tesco v rámci výzvy Vy rozhodujete, my pomáhame cez Nadáciu […]