SKONCUJME SO STEREOTYPMI

By Veronika Plesníková
0

To je názov novej kampane WDSD (World Down Syndrome Day) Svetového dňa Downovho syndrómu na rok 2024.

Práve toto posolstvo sa bude v súvislosti s Downovým syndrómom šíriť po celom svete.

Stereotyp je ustálená predstava, ktorú majú ľudia o tom, aký niekto alebo niečo je.

Stereotypy môžu byť pozitívne, negatívne alebo neutrálne, ale často sú nepresné alebo jednoducho nesprávne!

Stereotypy sú často založené na obmedzených informáciách alebo osobných skúsenostiach. Môžu byť posilnené tým, ako je niečo prezentované v médiách alebo kultúrnymi posolstvami.

Raz vytvorený stereotyp sa dá len ťažko zmeniť.

Ľuďom s Downovým syndrómom a znevýhodneným intelektom môžu stereotypy brániť v tom, aby sa s nami zaobchádzalo ako s ostatnými ľuďmi. Zaobchádzajú s nami ako s deťmi, podceňujú nás a vylučujú nás. Niekedy sa s nami zaobchádza veľmi zle alebo nás dokonca zneužívajú.

Toto sú skutočné príklady stereotypov v praxi…

Kedysi som pracoval na základnej škole. Dúfal som, že budem pomáhať so školskými bulletinmi na kancelárskom počítači. Predložil som svoj životopis recepčnej, aby som jej ukázal, čo dokážem. Spýtala sa ma: „Kto to pre vás urobil?“ Povedal som jej, že som to robil ja. Neverila, že som životopis urobil ja, a nedovolila mi, aby som jej pomohol.

Počas obedňajšej prestávky v práci som išla do obchodu s oblečením. Pozerala som si rôzne oblečenie. Pani, ktorá pracovala v obchode, mi povedala: „Nič si nekúpiš, vypadni!“ Odišla som. Bola som taká rozrušená, že som nedokázala hovoriť. Nezaslúžim si, aby sa ku mne takto správali.

Nepáči sa mi, keď sa ľudia na ľudí s Downovým syndrómom pozerajú zvrchu. Pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu sa musíme spojiť so spoločným cieľom, aby sme to zmenili.

Prečo si ľudia myslia, že ľudia s Downovým syndrómom nemôžu pracovať? Tiež si myslia, že by sme nemali dostávať mzdu! Tvrdo pracujem a zaslúžim si byť platený.

Chcela som ísť na vysokú školu, ale keďže mám mentálne postihnutie, jediné kurzy, ktoré som mala k dispozícii, boli v oblasti „životných zručností“. Nechcem ísť na vysokú školu, aby som sa naučila ustlať si posteľ!

Ľudia si myslia, že Downov syndróm je choroba. Nie je to tak! Downov syndróm je stav. Sme ako každý iný človek. Chcem, aby nás svet videl takých, akí naozaj sme.

Niektorí ľudia si myslia, že ľudia s Downovým syndrómom nemôžu žiť „normálny“ život. To je omyl! A čo je vlastne „normálne“? Môj život je podobný životu mnohých mojich blízkych a priateľov. Chodila som do miestnej školy, zapájam sa do miestneho orchestra a skautingu. Vyučujem sa za asistenta učiteľa. To všetko je pre mňa „normálne“, rovnako ako pre všetkých ostatných.

Som diskriminovaný, pretože mám zdravotné postihnutie. Ľudia mi nedovolia, aby som sa postavil za seba. Ale ja môžem! Rád rozprávam ľuďom o svojom živote.

Ľudia si myslia, že všetci ľudia s Downovým syndrómom sú rovnakí. Nie sme!

Pravda!

Všetci sa nesprávame rovnako alebo nemáme radi rovnaké veci.

Každý z nás má svoju individuálnu identitu, záujmy, sympatie a antipatie, dary a talenty, rovnako ako všetci ostatní.

Downov syndróm alebo znevýhodnený intelekt je len jednou z častí toho, kým sme!

Sme ľudia. Správajte sa k nám ako k ľuďom.

Zdroj: https://www.worlddownsyndromeday.org/

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *