Ako postupovať pri prijímaní a vzdelávaní dieťaťa s s Downovým syndrómom v MATERSKEJ ŠKOLE

Zo skúseností a poznatkov vieme, že ľudia s Downovým syndrómom majú veľmi dobré pozorovacie schopnosti a dokážu veľmi dobre odpozorovať veci a zopakovať. Toto je veľmi vhodné využiť už pri návšteve materskej školy, kde majú ideálne príležitosti naučiť sa bežnému fungovaniu v rámci kolektívu a zároveň „skopírovať“ správanie ostatných detí. Od samoobslužných činností, zapájanie sa do kolektívu až po vzdelávanie. Zásadným […]

Plávanie je môj život

V TOMTO SOM DOBRÁ. TOTO MI IDE. Nebyť vážneho zásahu osudu, život tejto sympatickej rodinky z malej obce Gočovo v gemerskom regióne by zrejme vyzeral celkom inak. V niečom by bol možno bohatší a bezstarostnejší, ale na druhej strane by Kračunovci o veľa radostí a emotívnych chvíľ prišli. Vanda, ich dcéra s Downovým syndrómom má izbu plnú pohárov a medailí, ktoré vybojovala na […]

„Iný“ svet, do ktorého ste práve vstúpili, je rovnako krásny ako svet, ktorý ste si predstavovali

S manželom sme sa spoznali, keď sme mali 16 rokov. Bol to príbeh ako z knihy. Dvaja mladí tínedžeri, ktorí sa snažili nájsť svoje miesto na tomto svete. Dvaja ľudia, ktorí netušili, na akú cestu ich život zavedie. Mať rodinu sme vždy plánovali. Keďže pochádzame z dvoch malých rodín, vedeli sme, že si chceme založiť […]

Naučte svoje deti akceptovať spolužiakov so zdravotným znevýhodnením

Všetkým rodičom, ktorí už zažili alebo čoskoro zažijú prvý deň svojho dieťaťa v materskej škole či škole chcem odkázať – viem, na čo myslíte… Rodičovstvo je ťažké, mám pravdu? A na to, aby sme zvládli to poslanie, ktorému hovoríme rodičovstvo, je naozaj potrebná celá spoločnosť. Potrebujeme jeden druhého. Spolu sme oveľa silnejší, múdrejší, láskavejší a odvážnejší. […]

Kde môžeme rehabilitovať a kam chodiť na terapie?

Vybrali sme pre vás tie najväčšie centrá, v ktorých rehabilitujete. Postupne doplníme aj menšie. A doplníme aj vaše recenzie a skúsenosti. Všetky odkazy sa dajú rozkliknúť, takže sa priamo dostanete na web každého z centier, kde priamo zistíte, čo centrum ponúka. Aké rehabilitácie vám uhradí zdravotná poisťovňa? Tetis s. r. o. (Dunajská Lužná) Špecializovaná rehabilitačná […]

Príspevok na opatrovanie

Príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Peňažný príspevok sa poskytuje osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP a je manžel/ka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, svokor, svokra, švagor, […]

Girl with Down Syndrome develops thinking in a rehabilitation center for special children

Moje dieťa ide do materskej školy

U detí so zdravotným znevýhodnením neexistujú pre prijatie do MŠ zo zákona žiadne výnimky, pretože aj ony sú vzdelávateľné a potrebujú byť začlenené do kolektívu rovnako ako bežné deti. O prijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením  rozhoduje riaditeľ MŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Počet detí v triede môže byť znížený […]

Hra je vážna vec alebo hra a hračka v živote dieťaťa

Autorka: Tatiana Novožilovová „Hra je vážna vec.“ Hoci je táto veta krátka, je veľmi výstižná. Jej autorom je známy český detský psychológ Zdeněk Matějček. Mal tým na mysli, že detské hranie si zaslúži veľkú pozornosť, pretože má nesmiernu výchovnú i vzdelávaciu hodnotu. Hra vzniká z vnútorných potrieb dieťaťa, no bez nás dospelých sa v ranom detstve rozhodne nezaobíde. […]

Liečba mačkou – felinoterapia

Felinoterapia je jednou z animoterapií. Je to liečba somatických a psychických ochorení či záťaží založená na priamom kontakte človeka s mačkou. Aplikuje sa najmä u detí a seniorov. Pradenie mačky znižuje vnímanie zdravotných problémov a navodzuje pocit kľudu a optimizmu. Mimoriadne pozitívny vplyv má pri depresiách, úzkostiach, mozgovej porážke, intelektovom znevýhodnení, reumatizme, zmyslových poruchách, telesnom […]