Kde môžeme rehabilitovať a kam chodiť na terapie?

By Veronika Plesníková
0

Vybrali sme pre vás tie najväčšie centrá, v ktorých rehabilitujete. Postupne doplníme aj menšie. A doplníme aj vaše recenzie a skúsenosti. Všetky odkazy sa dajú rozkliknúť, takže sa priamo dostanete na web každého z centier, kde priamo zistíte, čo centrum ponúka.

Aké rehabilitácie vám uhradí zdravotná poisťovňa?

Tetis s. r. o. (Dunajská Lužná)

Špecializovaná rehabilitačná nemocnica (v minulosti známa ako Rehabilitačné detské centrum).

Čo sa tu rieši?

Spektrum najčastejších neurologických ochorení:

 • centrálne tonusové a koordinačné poruchy
 • detská mozgová obrna
 • parézy periférnych nervov
 • vrodené vývojové chyby CNS (meningomyelokély, hydrocephalus…)
 • svalové dystrofie.

Spektrum najčastejších ortopedických ochorení:

 • skoliózy vrodené aj získané
 • chybné držanie tela
 • artrogrypóza
 • deformity chodidiel

Na detskom rehabilitačnom oddelení hospitalizujú deti od narodenia do 18 rokov. Špecifikom zariadenia je, že takmer všetky liečené deti sú hospitalizované v sprievode rodiča, najčastejšie matky. Význam prítomnosti rodiča nespočíva len v citovej opore blízkej osoby, ale rodič je počas hospitalizácie zacvičený v rehabilitačných metodikách (najmä reflexná rehabilitácia podľa prof. Vojtu a Bobath-koncept), vďaka čomu môže pokračovať v cvičení s dieťaťom aj v domácom prostredí.

Kúpele Kováčová

Nezabudnite nárok na kúpeľnú liečbu vám vyplýva zo zákona. Raz do roka môžete ísť napr. do Kováčovej, ktorá je zameraná na pohybové ústrojenstvo.

Kúpele Číž

My s Monikou už druhý rok ideme do Kúpeľov Číž, sú to jódové kúpele a pomáhajú aj pri problémoch so štítnou žľazou. Okrem iného je tam obrovský bazénový svet, hipoterapia….

Lucia,, dcérka Monika

Rehabilitačné centrá, v ktorých si terapie hradíte sami, resp. využívate 2 %, transparentné účty, verejné zbierky a iné zdroje od jednotlivcov či inštitúcií:

Hendicentrum (Piešťany)

 • Detská mozgová obrna
 • SMA
 • Skleróza multiplex
 • Downov syndróm
 • Genetické syndrómy
 • Stavy po úrazoch hlavy, mozgu a miechy
 • Stavy po cievnej mozgovej príhode (cmp)
 • Stavy po zraneniach alebo poškodeniach pohybového aparátu
 • Vývinové poruchy predčasne narodených deti
 • Postcovidový syndróm

Čo vás tu čaká?

 • Lekárska konzultácia / vyšetrenie
 • Intenzívna individuálna rehabilitácia s fyzioterapeutickou skupinou
 • Facilitačné loptičkovanie 
 • Oxygenoterapia 
 • Inhalácia
 • Terapeutická masáž 
 • Biolampa
 • Klinická logopédia/Logopédia
 • Špeciálna pedagogika
 • Muzikoterapia
 • Canisterapia
 • Intenzívna rehabilitácia s fyzioterapeutickou skupinou (v oblekoch TheraSuit/Krabat)
 • Elektroterapia
 • Termoterapia (rašelina alebo parafín)
 • WalkAide (1 fyzioterapeut) + Taping
 • Cvičenie v klietke v závese

ADELI Medical Center (Piešťany)

ADELI Medical Center je medzinárodné rehabilitačné centrum, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu. Od svojho založenia v roku 2004, ADELI Center úspešne liečilo viac ako 15000 pacientov z viac ako 64 krajín – Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Talianska, Holandska, Českej republiky, Ruskej federácie, Ukrajiny, Saudskej Arábie, Kuvajtu, Líbye, Egyptu, Ománu, Spojených arabských emirátov, Španielska, Veľkej Británie, Turecka, Izraela, Brazílie, USA a Kanady a samozrejme, zo Slovenska.

Rehabilitácia pre najmenšie deti v rámci rehabilitačného programu BabyMed ponúka pestrý program terapií. Ako je to pre ADELI Medical Center v Piešťanoch známe, aj tu sú kladené nároky na komplexnosť a intenzitu rehabilitačného programu. Intenzita terapií je pritom citlivo prispôsobená každému dieťatku. Rehabilitačný program BabyMed je nielen “cvičením pre bábätká”, ale predovšetkým prísľubom nastavenia cesty správneho vývoja dieťaťa a úspešného napredovania. Včasnosťou terapeutickej intervencie dokážeme predísť zameškávaniu motorického vývoja ako aj predísť ťažším postihnutiam.

AXIS Rehabilitation Center (Piešťany)

Poslaním AXIS Rehabilitation Center je ponúknuť na báze komplexných interdisciplinárnych postupov špičkovú rehabilitáciu pre pacientov s neurologickými poruchami a zároveň plnohodnotnú podporu pre ich rodiny.

Multidisciplinárny tím skúsených odborníkov posúva svoju víziu rehabilitácie kvalitatívne na ďalšiu úroveň, aby boli dosiahnuté čo najlepšie výsledky. Uvedomuje si, že na dosiahnutie týchto cieľov, musí práca presahovať rámec rehabilitácie. Silnou stránkou je medzinárodný multidisciplinárny tím, ktorého rozsiahle kompetencie umožňujú kombinovať širokú škálu rehabilitačných metód prispôsobených potrebám každého jedného pacienta. A toto všetko sa deje na jednom mieste. Táto kombinácia vedie k vynikajúcim lekárskym a individuálnym výsledkom.

Ceremina (Šúrovce)

Ponúka dvojtýždňové a trojtýždňové intenzívne pobyty, pričom je možná aj ambulantná forma liečebnej telesnej výchovy. CEREMINA Suit a CEREMINA Junior prebiehajú týždenne od pondelka do piatka. V rámci ambulantnej liečebnej telesnej výchovy je spravidla dĺžka cvičenia 60 min. Dĺžka sa upravuje podľa individuálnych potrieb klienta.  

Čo tu ponúkajú?

 • Hyperbarická oxygenoterapia
 • Vývojová poradňa
 • Rozvoj kognitívnych schopností
 • Liečebná telesná výchova
 • Kinesiotaping
 • Soľná jaskyňa
 • Oxygenoterapia
 • Snoezelen
 • Termoterapia
 • Laseroterapia
 • Elektroterapia
 • Masáž

Physio Canis (Žilina)

PHYSIO CANIS, o. z. je občianske združenie v Žiline, ktoré vzniklo v roku 2009 a vo svojich radoch združuje odborných animoterapeutov, fyzioterapeutov, masérku a dobrovoľníkov na pomocné pomáhajúce činnosti. PHYSIO CANIS svojimi aktivitami pôsobí najmä na deti a mladých dospelých s telesným, mentálnym a zmyslovým postihnutím.

Pomocou canisterapie (terapia so špeciálne pripravenými psami typu AAA, AAE, AAT, I-CT, AACR) a komplexnej fyzioterapie (DNS, Spider, Pulley systém, neurogenéza, manuálne techniky) sa snažia o zlepšenie zdravotného stavu a celkový psychomotorický rozvoj dieťaťa a mladého dospelého so zdravotným postihnutím.

Centrum Svetielko (Bratislava, Prešov,  Trenčín)

Centrum Svetielko je nezisková organizácia, regeneračno – terapeuticko – vzdelávacie centrum pre deti a mladých ľudí s viacnásobným postihnutím. Klientom poskytujú odborné komplexné služby

Rehabilitačné centrum Natália (Hlohovec)

Centrum Natália je neziskové zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje odbornú rehabilitačnú starostlivosť od roku 2016. Vznik rehabilitačného centra je úzko spojený s činnosťou Nadácie Pomoc druhému, ktorá sa od svojho vzniku venuje pomoci rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Myšlienka poskytovať klientom cenovo dostupné rehabilitačné služby pre deti, vznikla na základe dlhodobých skúseností a kontinuálneho dialógu s rodinami.

Poslaním Centra Natália je odborná fyzioterapeutická a špeciálno-pedagogická pomoc klientom už od útleho veku pod vedením kvalifikovaného personálu v príjemnom a útulnom prostredí. Hlavnými piliermi, na ktorých stojí centrum, sú kvalifikovaní a motivovaní terapeuti, interdisciplinárna spolupráca terapeutov pri starostlivosti o klienta, individuálny prístup rešpektujúci požiadavky a predstavy klienta a priateľská rodinná atmosféra. Naše centrum neustále vyhľadáva nové liečebné postupy, terapie a technológie s cieľom maximalizovať pre klienta možnosti komplexných odborných služieb pod jednou strechou.

Centrum Liberta (Košice)

Centrum Liberta je za nás jedným z najlepších zariadení. Dá sa cvičiť intenzívne týždenný či dvojtýždenný rehabilitačný pobyt a v rôznych časových intervaloch, podľa toho sú aj ceny – hodinový, hodina a pol, dvojhodinový, dva a polhodinový, trojhodinový… podľa toho, koľko dieťatko zvláda pracovať, Cvičiť sa dá hodinku plus špeciálna pedagogika, giger, biofeedback… Čo sa týka nás, mali sme najprv vyskladané cvičenia na 2,5 hodinky, teraz naposledy sme mali hodinku cvičenie, hodinku biofeedback (zamerané na rečové centrum), 30 minút giger a 30 minút špeciálna pedagogika… okrem logopédie tu majú rôzne terapie, ktoré napomáhajú našim detičkám napredovať…

Ivka, mamina Lujzy

Possibilitas (Piešťany)

Zariadenie sa zaoberá rehabilitáciou pre detičky a dospelých s neuromuskulárnymi poruchami, zamerané na intenzívne cvičenie programom Therasuit a iných doplnkových terapií, ktoré sú vždy naplánované individuálne pre každého klienta. Krédom je poskytnúť klientom maximálnu starostlivosť, cvičenie v príjemnej atmosfére s maximálnym dôrazom na priebeh a výsledok rehabilitácie.

Napreduj (Trenčín)

Rehabilitačné programy pre deti s neurologickým postihnutím, deti v rekonvalescencii, predčasne narodené deti aj deti s ľahšími ortopedickými problémami (plochonožie, skolióza, nesprávne držanie tela…).
Najvyššia úroveň, krátke čakacie doby a férové ceny.

Centrum Dialóg (Bratislava, Žilina, Dolný Kubín)

Vysokošpecializovaný odborný ústav, ktorý poskytuje komplexnú logopedickú a psychologickú starostlivosť deťom s poruchami reči a učenia už od roku 1996.

V súčasnosti jediné špecializované pracovisko na Slovensku s celoštátnou pôsobnosťou.

Komplexná starostlivosť o pacienta zabezpečuje formou ambulantnej starostlivosti v špecializovaných logopedických a psychologických ambulanciách a formou celodenného liečebného pobytu v dennom stacionári. Cieľom je stimulovať celkový psychomotorický vývin detí v motorickej, rozumovej, sociálnej a emočnej oblasti.

Prispôsobené potrebám

Programy sú prispôsobené závažnosti poruchy vývinu reči a to pre deti s oneskoreným vývinom reči až po deti s narušeným vývinom reči z rôznych príčin.

Najmodernejšie metódy

Využíva najmodernejšie diagnostické a liečebné metódy, z ktorých mnohé vytvoril tím odborníkov centra.

Denné centrum Gardenia (Bratislava)

Denné centrum Gardenia založené občianskym združením CDKL5 Slovakia na bratislavských Kramároch vzniklo z iniciatívy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Táto myšlienka uzrela svetlo sveta z dôvodu absencie zariadenia, kde by dieťa počas dňa mohlo naplno tráviť svoj čas s rovesníkmi, hrať sa, učiť sa a zároveň by nemuselo už nikde inde cestovať za terapiami, pretože by základnú terapeutickú komplexnosť v podobe fyzioterpeutickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej, resp. liečebnej a psychologickej starostlivosti našlo pod jednou strechou. Vďaka množstvu grantov a podpore dobrých ľudí sa podarilo vytvoriť útulné priestory, kde okrem psycho-sociálnej podpory pre deti i dospelých, odborných vzdelávacích kurzov a seminárov pre rodičov i terapuetov sa pod odborným dohľadom poskytujú rehabilitácie, špeciálne vzdelávanie a iné podporné terapie. V budove sa zároveň nachádza i bazén, ktorý je možné využívať na rozvoj a podporu pohybu u detí. Organizujú sa tu tiež rôzne akcie pre súrodencov a rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, keďže snahou je podporiť celú rodinu ako celok. Vzhľadom na to, že dvere centra sú otvorené pre kohokoľvek, teda tak pre deti i dospelých so zdravotným znevýhodnením, ako aj deti, či dospelých s bežnými menšími zdravotnými nedostatkami, prichádza k prirodzenej forme integrácie.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *