A happy man with Down Syndrome leans back on a couch with a big smile. He is older, and has lost all his teeth. He is looking at the camera and has several pens attached to his shirt.

Liek na Alzheimerovu chorobu

Karen Gaffney sa nebojí výziev. Narodila sa s Downovým syndrómom, boľavými bedrami, ale stala sa z nej vynikajúca plavkyňa, ktorá sama preplávala jazero Tahoe a v rámci štafety aj Lamanšský prieliv. Založila nadáciu na podporu ľudí so zdravotným znevýhodnením a prednáša motivačné prejavy. Štyri dni v týždni pracuje v právnickej firme. Gaffney, ktorá má Downov syndróm, […]

Canisterapia

Pes v dieťati rozvíja aj empatiu. Canisterapia je jedna z druhov animoterapie, ktorá sa uplatňuje najmä ako doplnková a pomocná psychoterapeutická metóda. Využíva sa v situáciách, keď nemožno použiť iné metódy alebo jednoducho nie sú účinné. „Pomáha predovšetkým deťom, u ktorých je potrebné riešiť prejavy hyperaktivity, rozvíjať motorické schopnosti, podporiť spontánnosť prejavu a rozšíriť verbálne alebo neverbálne komunikačné schopnosti. […]

Therasuit metóda

Jedná sa o komplexný, vysoko špecializovaný prístup k liečbe pre pacientov, ktorí majú neurologické postihnutie v dôsledku cievnej mozgovej príhody, detskú mozgovú obrnu, vývojové oneskorenie a traumatické poranenia mozgu. Ide o terapiu postavenú na TheraSuit obleku, ktorý umožňuje individuálne aktivovanie všetkých svalových skupín, aj tých, ktoré dieťa nepoužíva, resp. používa nesprávne. Pri cvičení sa využíva oblek […]

Hipoterapia

Hipoterapia je rehabilitačná metóda, ktorá používa komplexné liečebné pôsobenie koňa na človeka. Je najrozšírenejšou formou animoterapie – liečby využívajúcej vplyv zvieraťa na človeka. Spája v sebe prvky fyzioterapie a socioterapie, pričom poradie je dané sledovaným cieľom. Pre svoju komplexnosť je určená pre širokú škálu pacientov s fyzickými, psychickými alebo vývojovými problémami. Kôň je prostriedok v rukách terapeuta a […]

Orofaciálna stimulácia

Orofaciálna stimulácia Orofaciálna stimulácia je terapia, ktorá pomáha pri problémoch s príjmom potravy a vývojom reči. Predstavuje súbor pohybov a úkonov, ktoré napomáhajú rozvoju motoriky tváre, líc, pier, jazyka, podnebia a hltana. Je vhodná pre deti, ktoré majú problémy so saním, prehĺtaním, narušený uzáver pier, poruchy mimiky. Prostredníctvom aktivácie svalov je možné docieliť pokroky v […]

Hand with dietary supplements on fruity background

Majú výživové doplnky podávané deťom s Downovým syndrómom naozaj pozitívny účinok?

Poznatky z webinára EDSA z 19. 1. 2022 Výživové doplnky sú medzi rodičmi detí s Downovým syndrómom obľúbené. Viacerí výrobcovia tvrdia, že majú priaznivý vplyv na zdravie a kognitívne funkcie, a rodičia na sociálnych sieťach často píšu o pozitívnych zmenách, ktoré pozorujú na svojom dieťati v dôsledku užívania doplnkov. V Holandsku dostáva Nadácia Downovho syndrómu […]