Majú výživové doplnky podávané deťom s Downovým syndrómom naozaj pozitívny účinok?

Hand with dietary supplements on fruity background
By Veronika Plesníková
0

Poznatky z webinára EDSA z 19. 1. 2022

Výživové doplnky sú medzi rodičmi detí s Downovým syndrómom obľúbené. Viacerí výrobcovia tvrdia, že majú priaznivý vplyv na zdravie a kognitívne funkcie, a rodičia na sociálnych sieťach často píšu o pozitívnych zmenách, ktoré pozorujú na svojom dieťati v dôsledku užívania doplnkov.

V Holandsku dostáva Nadácia Downovho syndrómu často od rodičov otázky, či majú alebo nemajú podávať deťom výživové doplnky. Preto požiadala vedecký tím Wageningen University & Research (WUR), aby preskúmal, či existujú vedecké dôkazy na odporúčanie doplnkov stravy pre deti s Downovým syndrómom. Výskum prebiehal v rokoch 2019-2021. Jeho cieľom bola analýza literatúry a vyvodenie záverov z už uskutočnených parciálnych vedeckých výskumov, či je z nich možné jednoznačne potvrdiť pozitívny vplyv výživových doplnkov na zdravotný a kognitívny stav detí s Downovým syndrómom.

Výskumníci a študenti WUR strávili viac ako 6 mesiacov prácou na tejto štúdii, ktorá pozostávala z práce v teréne a rozsiahleho štúdia literatúry. Súčasťou práce v teréne bol prieskum medzi 234 holandskými rodičmi detí s Downovým syndrómom s cieľom získať prehľad o spôsoboch užívania výživových doplnkov. Okrem toho sa uskutočnili rozhovory s rodičmi a odborníkmi (dietológmi, lekármi a aj výrobcom výživových doplnkov) s cieľom preskúmať rôzne názory na výživové doplnky pre deti s Downovým syndrómom.
Výsledky tejto štúdie boli zverejnené v októbri 2021.

Na webinári ich prezentovala Sandra van der Haar, vedecká pracovníčka v oblasti výživy na Wageningen Food and Biobased Research v Holandsku (súčasť Wageningen University & Research).

Aké sú výsledky tohto výskumu?

Podľa prieskumu 143 rodičov z 234, teda 61 % podáva deťom s Downovým syndrómom nejaký výživový doplnok – najčastejšie vitamíny, multivitamín, ale aj minerály a stopové prvky…

Prečo rodičia podávajú deťom výživové doplnky? Až 70 % rodičov to robí kvôli posilneniu imunity, 29 % to odporučil lekár a 22 % kvôli možnému nedostatku vitamínov a minerálov.

Vo viacerých prípadoch sa zistilo prekračovanie dennej dávky v prípade vitamínov skupiny B (B1, B2, B5, B6 a B12), čo pri dlhodobom prekročení limitu môže mať dopad na nervovú sústavu či vznik neuropatie. Zistené nadmerné podávanie zinku môže mať za následok jeho znížené vylučovanie z tela.

Zvyšní rodičia (teda 39 %) doplnky nepodávajú, lebo to nepovažujú za dôležité, niektorí o tom ani neuvažovali a 10 % ich nepodáva preto, lebo ich deti odmietajú konzumovať.

Čo si myslia o podávaní doplnkov lekári? Lekári sú k podávaniu doplnkov väčšinou kritickí, preferujú ich získavanie z pestrej a vyváženej stravy. Robia to aj z obavy, že by mohli byť prekračované denné odporúčané dávky. Doplnky odporúčajú iba v prípade, že by v tele chýbali. Jediné na čom sa jednoznačne zhodujú je denné podávanie vitamínu D v dávke 10 μg, a to deťom vo veku 0-4 roky.

Zhoda nepanuje ani v tom, že v porovnaní s bežnou detskou populáciou môžu mať deti s Downovým syndrómom častejšie deficienciu vitamínov a minerálov. Literatúra a štúdie nie sú v tomto pohľade konzistentné. Kým niektoré uvádzajú nedostatok zinku, vitamínu A, vitamínu D, vitamínu B12, kyseliny listovej, vápnika a železa. Iné túto premisu zas odmietajú.

Dokážu sa zhodnúť na častejšom výskyte celiakie, častejšom užívaní liekov, problémoch s dojčením, jedením a malabsorbciou.

Skúmané štúdie jednoznačne ani nedokázali benefity podávaných výživových doplnkov.

V prípade antioxidantov efekt nie je jednoznačný. Príjem vitamínu E môže pozitívne vplývať na kognitívne schopnosti. Ale všeobecne sa pri antioxidantoch pozitívny vplyv na kognitívne schopnosti nepreukázal, pozitívne vplývali na psychomotorický vývoj, ale nie na vývoj jazyka alebo koordináciu.

V súčasnosti prebiehajú viaceré štúdie skúmajúce vplyv extraktu zo zeleného čaju (EGCG) na ľudí s Downovým syndrómom. Ani v tomto prípade však nie je možné vysloviť definitívne závery. Už teraz sa dá hovoriť o možných benefitoch a pozitívnych účinkoch na mozog a správanie či na kontrolu hmotnosti a redukciu tuku. Ale naopak aj o škodlivých účinkoch pri vysokých dávkach, takže stále nie je definitívne zrejmé, či je možné odporúčať ho v prípade detí.

Závery

Užívanie výživových doplnkov je medzi rodičmi detí s Downovým syndrómom v Holandsku časté. Odporúča sa však prirodzený príjem prostredníctvom stravy. Zároveň treba zdôrazniť, že pozitívny vplyv výživových doplnkov na deti s Downovým syndrómom nie je preukázateľne dokázaný. Výsledky štúdií sú často protichodné.

Výnimkou je vitamín D, ktorý sa naopak odporúča pre deti s Downovým syndrómom vo veku 0-4 roky v dávke 10 μg denne.

Na dobré kosti aj v kombinácii s vápnikom.

Podávanie doplnkov sa odporúča konzultovať s odborníkom.

Stále ste odhodlaní podávať deťom výživové doplnky? Tak dbajte na to, aby ste neprekračovali 100 % odporúčanej dennej dávky.

https://www.wur.nl/nl/show/Rapport-Dietary-supplements-for-children-with-Down-syndrome.htm

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *