MOŽNO PRÍDE aj MIKULÁŠ – vianočný komunitný večierok pre celú rodinu

Ako sa to už stalo tradíciou, aj tento rok nás všetkých čaká vianočný komunitný večierok. Tento rok bude 10. decembra 2023 v Martine v Centre voľného času kamarát na Šoltésovej 25 Začíname o 13:00. Končíme o 18:00. Čo sme pripravili? … a možno príde aj Mikuláš s anjelom a donesú aj mikulášsku nádielku Niekoľko praktických rád: Znie to lákavo? Kapacita je naplnená, […]

Oslava rozmanitosti: jedinečné dary a talenty ľudí s Downovým syndrómom

Vo svete, ktorý si málo cení rozmanitosť a inklúziu, je nevyhnutné vyzdvihnúť jedinečné dary a talenty ľudí s Downovým syndrómom. Downov syndróm je genetická odchýlka, ktoré sa vyskytuje pri extra kópii chromozómu 21, čo vedie k vzniku fyzických a kognitívnych odlišností v porovnaní s ľuďmi s bežným počtom chromozómov. Tieto rozdiely však nijak nelimitujú schopnosti ľudí s Downovým syndrómom. Cieľom tohto […]

Prvé VALNÉ ZHROMAŽDENIE OZ Downov syndróm

Stretnutie sme museli z organizačných dôvodov zrušiť. Ospravedlňujeme sa. Valné zhromaždenie sa bude bude konať formou online hlasovania per rollam. Milí naši členovia, dovoľujeme si Vás pozvať na historicky prvé Valné zhromaždenie nášho OZ Downov syndróm. Valné zhromaždenie sa uskutoční 19.8.2023 na Ranči na Striebornom jazere v Galante. Jeho začiatok sme naplánovali na 10:00 hod. […]

Mení pohľad na zdravotné znevýhodnenie

Ellie Goldsteinová, ktorá sa objavila na májovej obálke britského Vogue a stala sa inšpiráciou pre novú bábiku Barbie, nie je so svojou výškou iba 1,5 metra a so svojim zdravotným znevýhodnením úplne bežnou supermodelkou. Vo svojich 21 rokoch Ellie Goldsteinová dosiahla kariéru modelky, o ktorej väčšina môže len snívať: obsadila titulnú stranu májového (2023) vydania britského […]