Bláznivé ponožky Johna Cronina

Bláznivé ponožky Johna Cronina pozná vari celý svet. Dnes je majiteľom prosperujúcej spoločnosti. John Cronin zo Spojených štátov má Downov syndróm. Všetkým ukazuje, ako môže rodičovská láska pomôcť dieťaťu so zdravotným znevýhodnením prekonávať predsudky spoločnosti. Mark Cronin a jeho manželka Carol sú manželmi už viac ako 37 rokov a sú rodičmi troch synov. Ich najmladší […]

11 rodičov detí s Downovým syndrómom hovorí o svojich deťoch

Výchova dieťaťa s Downovým syndrómom môže byť náročná, ale títo rodičia tvrdia, že im priniesla jedinečné požehnanie. V našej spoločnosti existujú predsudky voči ľuďom s Downovým syndrómom a ľuďom s postihnutím vo všeobecnosti. Už v roku 2017 sa objavila správa, že na Islande bolo 100 % detí s Downovým syndrómom potratených. Ako reagovali na túto informáciu […]

Nič nás nezastaví

Projekt vzdelávania rodičov detí s Downovým syndrómom je našou dlhodobou aktivitou, ktorú priebežne napĺňame, či už prostredníctvom vzdelávacích webinárov alebo krátkodobých vzdelávacích pobytov. V júni tohto roku sa mnohí zúčastnili Pobytu pre malé deti, počas ktorého si rodičia vypočuli prednášky z logopédie a neurológie priamo v rehabilitačnom centre AXIS v Piešťanoch. V začatej spolupráci sme vďaka Nadácii Volkswagen koncom tohto roka […]

Dostupnosť prerušenia tehotenstva v súvislosti s Downovým syndrómom znižuje počet pôrodov s Downovým syndrómom

McKenzie Ridings, Massachusetts General Hospital Výskumníci z Mass General for Children a ich kolegovia sa chceli dozvedieť viac o vplyve selektívneho ukončenia tehotenstva na výskyt pôrodov a počet ľudí s Downovým syndrómom v populácii v Austrálie a na Novom Zélande. V nedávnej štúdii v časopise Genetics in Medicine tím odhadol počet živonarodených detí s Downovým syndrómom, […]

Plávanie je môj život

V TOMTO SOM DOBRÁ. TOTO MI IDE. Nebyť vážneho zásahu osudu, život tejto sympatickej rodinky z malej obce Gočovo v gemerskom regióne by zrejme vyzeral celkom inak. V niečom by bol možno bohatší a bezstarostnejší, ale na druhej strane by Kračunovci o veľa radostí a emotívnych chvíľ prišli. Vanda, ich dcéra s Downovým syndrómom má izbu plnú pohárov a medailí, ktoré vybojovala na […]