Bobath koncept

By Veronika Plesníková
0

Bobath koncept je neurovývojová terapia. Zakladateľmi sú Dr. Karl Bobath a jeho manželka Berta Bobath, ktorí vytvorili koncept a zároveň založili Bobath centrum v Londýne, kde každý rok liečili stovky pacientov z celého sveta, hlavne s detskou mozgovou obrnou, ale aj s inými neurologickými problémami.

Bobathovci sa pozerali na mozgovú obrnu ako na neprogresívne ochorenie, ktoré vzniklo na základe poškodenia nezrelého mozgu. Takto poškodený mozog sa stále vyvíja a prináša veľké množstvo príznakov. Ide hlavne o porušený motorický vývoj dieťaťa, v jednom alebo viacerých vývinových aspektoch a tiež o porušený svalový tonus a porušenú koordináciu pohybu.

Podľa kvality svalového tonusu vytvorili manželia Bobathovci klasifikáciu detskej mozgovej obrny, ktorá má slúžiť predovšetkým na uľahčenie komunikácie medzi terapeutmi, aby napomohla pri výbere vhodných terapeutických postupov.

Základným znakom Bobath konceptu je pracovať v tíme. V strede tímu je vždy dieťa a jeho rodina. Všetci ostatní terapeuti (logopéd či fyzioterapeut) by mali na problém dieťaťa pozerať  rovnakými očami a mali by byť schopní uplatniť vhodné terapeutické postupy.

Terapeut Bobath konceptu na základe vstupného vyšetrenia, počas ktorého sa zameriava na to, čo dieťa dokáže bez pomoci, s pomocou, čo nedokáže a v závislosti na kvalite tonusu a spôsobe pohybu stanovuje svoj liečebný plán a cieľ. Tento cieľ dosahuje použitím terapeutických postupov, ktoré aplikuje veľmi konkrétne a vždy vníma pacienta a jeho odpoveď na tieto postupy. Podľa týchto reakcií  prispôsobuje  terapiu. Hovoríme o tom, že terapeut vykonáva handling: ide o nevyhnutnú dopomoc k tomu, aby dieťa mohlo vykonať pohyb kvalitne a samostatne. Tieto postupy sú zamerané predovšetkým na pozitívne ovplyvnenie patologického svalového tonusu, aby uľahčili dieťaťu vykonávať pohyb  správne, čo najekonomickejšie a najjednoduchšie. Terapeut neučí dieťa pohybom, ale robí všetko tak, aby zabezpečil, že dieťa môže pohyb vykonať samo a správne. Cieľom terapeuta je umožniť dieťaťu získať novú senzomotorickú skúsenosť a tým posunúť jeho vývoj vpred. Terapeut často k svojej terapii používa veľa pomôcok na dosiahnutie svojho cieľa (gule, valce, lavice, nestabilný povrch…)

Handling je spôsob, ako sa dieťaťa dotýkať a manipulovať s ním počas každodenných aktivít už od narodenia. Dôležité je dodržiavať určité pravidla tak, aby bol podporovaný zdravý vývoj.

Handling v širšom význame znamená akúkoľvek manipuláciu s dieťaťom v rámci bežných denných aktivít, ako sú kŕmenie, nosenie, kojenie, obliekanie, prebaľovanie či umývanie. U väčších detí je potrebné handling zapojiť pri hre alebo pri pohybových aktivitách. Vo všetkých prípadoch je potrebné dodržiavať určité zásady, aby sme podporili správny vývoj.

 • ovplyvnenie svalového napätia – terapeut špeciálnymi technikami počas handlingu optimalizuje svalové napätie pre uskutočnenie zamýšľanej činnosti
 • správna skúsenosť – dieťa by malo počas handlingu získať čo najkvalitnejšie pohybové a zmyslové skúsenosti
 • samostatná aktivita – handling nie je nikdy pasívnym pohybovaním dieťaťom, terapeut by mal umožniť dieťaťu čo najväčšiu možnú samostatnú aktivitu

Aby bol handling vykonávaný správne a umožnil dieťaťu čo najväčšiu samostatnú aktivitu, je dôležité dodržiavať zásady handlingu ku ktorým patrí:

 • žiadne nevhodné pohybové vzory – všetky pohyby by mali byť rovnaké ako pohyby u zdravých detí
 • správna miera dopomoci – k vykonaniu požadovanej činnosti by malo dieťa dostať iba toľko dopomoci, koľko je nevyhnutne potrebné
 • správne držanie tela – počas aktivít by sme mali zachovávať napriamenú os trupu a správne postavenie jednotlivých časti tela voči sebe navzájom
 • mobilný prenos zaťaženia – u všetkých činností by mal pacient prenášať ťažisko aktívne z jednej strany na druhú

Počas terapie terapeut používa rôzne techniky. Starostlivosť o dieťatko prebieha celý deň – 24 hodinový koncept. Ide o tímovú spoluprácu, v centre ktorej je dieťa a jeho problém. Všetci členovia tímu by mali byť zaučení v správnom handlingu pre konkrétne dieťa. Členmi tímu sú aj rodičia, ktorí vykonávajú bežné denné aktivity s dieťaťom v domácom prostredí, preto musia byť zaučení a inštruovaní.

Zhrnutie

 • handling je správna manipulácia s dieťaťom počas každodenných aktivít
 •  je potrebné dodržiavať nastavené pravidlá pre podporu správneho psychomotorického vývoja
 • handling je možné používať u zdravých aj chorých detí
 • u detí s oneskoreným vývojom je neoddeliteľnou súčasťou terapie
 • optimalizuje svalové napätie
 • umožňuje dieťaťu samostatne vykonať zvolenú aktivitu a tým získať pozitívnu skúsenosť z pohybu

Aké sú skúsenosti našich mamičiek?

Na Bobath koncept sme prešli v 15 mesiacoch, keď pri Vojtovke bolo už viac plaču ako pokrokov. Cvičíme doteraz na fitlopte, aj balančnej podložke. Matej si cvičenie vylepšil o gauč, komody a všetko na čo sa dá vyliezť.

Bobath koncept cvičíme od 1,5 roka doteraz. Ale viac menej už využívame všetko okolo seba – schody, trávu, balančnú loptu, overball, rôzne vrecká naplnené ryžou, gaštanmi… Nikolaj už máva aj také vojenské cvičenie – prekážky.

My sme Bobath koncept začali, keď mal Janík okolo 1 roka. Vojtovku sme museli zameniť, lebo sa veľmi hneval a už som ho nedokázala udržať. Bobath mal rád, na lopte či na piškóte – cvičili sme hrou. Bolo to lepšie pre mňa, aj pre neho, hoci som stále musela niečo vymýšľať, lebo keď zistil, že vlastne cvičí, tak viac nechcel. Ale zvládli sme to. Dnes už máme aj deravé kolená od štvornožkovania, ale iba v škôlke. Za prvé diery som ho vystískala. Teraz lieta a nestíhame za ním. Radšej behá, ako kráča.

My sme cvičili Bobath súčasne aj s vojtovkou… Teraz už iba Bobath. Cviky nám zo začiatku určovala fyzio, čo sa deje aj v súčasnosti, aj keď už to je viac formou hry. Nejaké pomôcky nám požičali z občianskeho združenia Ja sám, kam chodíme cvičiť. Anička dostala na prvé narodeniny (okrem iného) Piklerovej triangel a hojdačku. No niektoré pomôcky si vyrábame sami, napr. fľaša s vodou obalená dekou a máme valec.

Najväčší benefit podľa mňa je, že dieťa navediete na cvičenie a ono si myslí, že sa hrá.

S Filipkom sme začali Bobath terapiu od jeho ôsmich mesiacov, keďže kvôli tracheostómii sme veľmi vojtovku cvičiť nemohli. Bobath nám veľmi pomohol vo všetkých smeroch.

My Bobath cvičíme asi od 8 mesiacov. Boli by sme aj skôr začali, ale nedalo sa. Za nás super, aj keď nemôžem povedať, že by Timko rád cvičil. On sa hnevá aj u fyzio, aj keď cvičí so mnou. Ale tak stále to vidím v rámci medze, ktorú obaja zvládame. Keď sa nechce necvičíme alebo cvičíme neskôr. Nie je to také striktné, že to „musíte“ niekoľko krát za deň cvičiť, aby ste videli výsledky. A u nás teda vidím pokroky stále, niekedy menšie, niekedy väčšie. Teraz už čakáme len aby sa rozbehol konečne.

My sme začínali s Bobath konceptom. Keďže kvôli plánovanej operácii sme vojtovku, ktorú u nás v meste veľmi preferujú, nemohli cvičiť, začali sme s Bobath konceptom a aj to „tajne“. Lucka mala vtedy presne 1 mesiac a 1 týždeň, keď k nám prišla fyzio a ukázala nám, akým spôsobom budem s Luckou manipulovať, dvíhať ju, obliekať ju, držať… Postupne nám k tomu pridávala rôzne pomôcky (fit lopta, valec… ) a stanovila nám ciele, ktoré keď sme dosiahli, nahradili ďalšie, čo nás posúvalo dopredu. Neskôr sme využívali aj netradičné pomôcky, ktoré sme mali doma (plastové fľaše, uterák, kartónové krabice, vankúše…). Cvičili sme do 2 rokov. Neľutujem, že sme zvolili túto metódu, skôr naopak, určite ju rodičom odporúčam, pokiaľ im to odporučí fyzioterapeut. Pre mňa bol každý, aj malý pokrok veľkým úspechom, čo bol veľký rozdiel oproti vojtovke. Keď Lucku videla rehabilitačná lekárka v 11 mesiacoch na kontrole sedieť, zalomila rukami a začala mi robiť prednášku o tom, že ona predsa ešte nemôže sedieť, že nesmiem preskakovať jednotlivé míľniky a toto by mala robiť až okolo 15-16 mesiaca, čo ma doslova odrovnalo. Ja celá šťastná, že moje dieťa niečo dokáže a ja ju mám brzdiť vo vývoji, lebo to nezodpovedá tabuľkám? Pre nás bol Bobath v kombinácii s hipoterapiou optimálna kombinácia.

Kvôli srdcu Agátka vojtovku nezvládla, pri prvých cvikoch zmodrala, preto sme doma začali cvičiť Bobatha a nebanujem. K tomu neskôr hipoterapia, canisterapia a každý deň cvičíme s fyzio.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *