Delfínoterapia

By Veronika Plesníková
0

Delfíny majú značný vplyv na človeka, čo sa dá pozorovať nielen na bunkovej úrovni, ale aj na úrovni emócií a celkového duševného zdravia. Tieto informácie boli zhromaždené v priebehu mnohých rokov vedeckého výskumu, ktorý študoval rôzne reakcie ľudí na liečbu delfínom.

S delfínoterapiou začínali v USA ešte v 50. rokoch minulého storočia. Od 70. rokov sa využíva intenzívne a vedci začali aj podrobne pozorovať interakcie medzi delfínmi a deťmi s neurologickými poruchami

Upozorňujeme, že efekt tejto terapie nie je podľa vedcov jednoznačne dokázaný, preto treba aj k nasledujúcim informáciám pristupovať kriticky a zvažovať plusy a mínusy. Rovnako dobrú službu vám totiž urobí aj práca s ľahšie dostupnýámi zvieratkami, napr. psom alebom koňom, ktorých benefity v pôsobení na človeka sú podopreté aj výskumom.

Napriek tomu sa delfíny dnes využívajú ako terapeutické zvieratá pre deti i dospelých s rôznymi zdravotnými komplikáciami.

Akú sú teda dôvody využívania delfínov ako terapeutických zvierat?

Delfín „lieči“ tým, že vydáva vysokofrekvenčné vlny, ktoré ovplyvňujú procesy v ľudskom tele. Pôsobia hlavne na nervovú sústavu – harmonizujú obidve hemisféry a znižujú mozgovú frekvenciu do hladiny alfa. Je to obrovský priestor, kde sa človek uvoľní a začnú sa vytvárať nové nervové prepojenia. Mnohí rodičia uvádzajú, že sa po delfínoterapii zlepšila deťom komunikácia, jemná a hrubá motorika, reč, sociálne väzby. Môže sa zlepšiť napr. logika u detí a uvoľňujú sa spazmy.

Rodičia detí s Downovým syndrómom využívajú túto terapiu pomerne často, a to aj napriek tomu, že je nákladná a treba za ňou vycestovať.

Delfínoterapia je iná tým, že delfín pôsobí na svojho pacienta dvojakým spôsobom, fyzickým kontaktom a ultrazvukom – vysokofrekvenčný zvuk, ktorý ľudské ucho nezachytí. Ultrazvuk slúži delfínovi ako echolokátor pri orientácii, vďaka tomu vie zisť tvar, vzdialenosť, ale aj hustotu predmetov. Čo je zaujímavé, že aj na veľké vzdialenosti.

Účinok liečby delfínmi je rozdelený na fyziologické a psychologické mechanizmy.

Fyziologické mechanizmy liečby delfínmi: ultrazvukový efekt delfína, reflexné účinky, vibro-akustický efekt, hydromasáž.

Analýza encefalogramu pacienta pred a po liečbe delfínmi odhaľuje rastúci počet endorfínov, ktoré produkuje ultrazvukový efekt delfínov. Vytvára relaxačný efekt, podporuje abstraktné myslenie a schopnosť učiť sa a produkuje upokojujúci účinok. Okrem toho ultrazvuk generuje prítok sodíka a vápnika, ktorý sa prejavuje aj v účinku na zmiernenie bolesti.

Reflexný účinok delfína na ľudí vzniká tým, že delfín sa dotýka biologicky aktívnych bodov na ramenách a nohách svojou kožou – telom, stimuluje reflexogénne zóny nervového systému, čím poskytuje podporu systémom sebareflexie.

Keď delfín vyžaruje ultrazvukové oscilácie a zvuky v rozsahu sluchu, mikrovibrácie prenikajú do tkanív a vytvárajú tak vibroakustický efekt, čo nielen zvyšuje tok krvi a lymfatický prietok, ale tiež pomáha zlepšovať bunkové prostredie.

Vodné prostredie zmierňuje tlak na kĺby a súčasne vytvára optimálne podmienky pre tréning svalov v prípade pohybových porúch.

Normalizácia emocionálneho zdravia človeka je dôležitým aspektom liečby delfínmi. Kontakt s delfínmi má silný psychoterapeutický a psychonápravný význam. Preto sa rozlišujú mechanizmy psychologickej činnosti.

Silná emocionálna stránka komunikácie s delfínom pomáha zvýšiť aktivitu, zlepšiť náladu a celkový stav pacientov. Podnecuje tiež vývoj psychomotorickej sféry a kognitívnych procesov, pomáha deťom zvládnuť úlohy rýchlejšie a efektívnejšie.

Psychoterapeut vyberá individuálny komplex cvičení a využíva metódy správania, hry, telesnej orientácie a umeleckej terapie. Vodná časť terapie, ktorá sa spája s delfínom a výkon určitých motorických úloh pomáha dieťaťu lepšie spoznať svoje vlastné telo, zlepšuje orientáciu v priestore a vytvára senzomotorickú korekciu.

Pozitívne emócie z komunikácie s delfínom pomáhajú výrazne stimulovať duševný, rečový a telesný vývoj detí.

Delfínoterapia sa využíva u detí a dospelých s detskou mozgovou poruchou, Downovým syndrómom, autizmom, ADHD, poruchami učenia, pozornosti, vývinovými poruchami, poruchami reči, zajakávaním, hypertóniou, hypotóniou, spasmami, anorexiou, rakovinou, migrénami, obsedantno-kompulzívnou poruchou, pri rôznych psychických traumách a zážitkoch, silných agresiách u detí, psychicky a sexuálne zneužívaných detí, rovnako aj pri psychosomatických ochoreniach, zmyslových postihnutiach, hydrocefale alebo pri Alzheimerovej chorobe. 

Cieľovou skupinou môže byt skutočne každý. Vek tu nehrá rolu.

Delfín pôsobí svojim intenzívnym bioenergetickým poľom, napomáha pri regenerácii poškodených buniek. Plávanie a hranie sa s delfínom má veľký pozitívny a emocionálny zážitok. Okrem psychickej pohody, energie a relaxácie, podporuje stimuláciu procesov učenia, zlepšenie komunikácie, učenia, pamäti, deti pokojnejšie spia. Rozvíjajú sa pohybové schopnosti, priestorové orientácie, odbúrava sa strach, agresivita, vybuduje sa sebadôvera, deti vydržia sedieť dlhodobo a sústrediť sa, sami sa vypýtajú na toaletu a majú lepšie vyprázdňovacie návyky. Výsledky môžu byť už počas terapie a je úplne bežné a normálne, ak sa výsledky dostavia 3 až 5 mesiacov po ukončení terapie.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *