Play Wisely

By Veronika Plesníková
0

Play Wisely je unikátny systematický program pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov. Podporuje rozvoj mozgovej a pohybovej kapacity. Používa inovatívne nástroje (kognitívne karty, Metódu smerovej orientácie, pevnú štruktúru lekcií, Montessori pomôcky).

Lekcie Play Wisely je intenzívne strávených 30 minút plných radosti, zábavy a pohybových aktivít, ktoré prinášajú maximum zážitkov a vnemov dôležitých pre rozvoj dieťaťa. Predstavuje podnetnú zážitkovú hru, ktorá podporuje optimálny rozvoj mozgu dieťaťa počas kritického obdobia formovania nervových dráh a pomáha tak zvýšiť efektivitu jeho neskoršieho vzdelávania.

Play Wisely, nazývané tiež múdre hranie, je unikátny výukový systém kombinujúci prácu s kognitívnymi kartami a štruktúrované pohybové aktivity, ktoré majú za cieľ podporiť optimálny vývin detí a pomôcť im plne využiť potenciál raného obdobia formovania neurónovej štruktúry mozgu. Metóda vznikla na základe výskumu pre NASA Johnson Centre v USA a je natoľko inovatívna, že bola v rámci Fóra raného vzdelávania prezentovaná na Oxfordskej Univerzite vo Veľkej Británii. Ide o prvú ucelenú metódu, ktorá rozvíja schopnosti učenia aj pohybu.

Prečo je práve táto metóda taká účinná?

Jej cieľom je aktivovať všetky mozgové bunky pre ich optimálnu činnosť a vytvoriť pevné neurónové spojenia, ktoré sa stanú základom mozgovej a pohybovej obratnosti dieťaťa. Play Wisely trénuje nervovú sieť zodpovednú za presnú detekciu, spracovanie, koordináciu, definíciu a analýzu dát potrebnú pre dobré študijné a športové výkony. Sumarizuje poznatky z najnovších výskumov a s ich pomocou stimuluje prirodzený rozvoj. Tiež ponúka deťom správne aktivity v správny čas s ohľadom na ich psychomotorický vývin, rozširuje zmyslový, pohybový, rozumový, jazykový, psychický a sociálny potenciál dieťaťa. Skúsenosti, ktoré bábätko alebo batoľa získa v prvých rokoch života, mení štruktúru jeho mozgu. Play Wisely je tiež skvelou prípravou na jasle i škôlku.

​Program je určený nielen pre zdravé deti, ale dosahuje tiež výborné výsledky pri práci s deťmi so zdravotným znevýhodnením ako je Downov syndóm, slabá koncentrácia a sústredenie, rôzne dysfunkcie alebo ľahšie formy autizmu.

Základ Play Wisely programu tvorí sada špeciálnych výukových kariet, ktoré sú kombináciou obrázkov, zvukov, slov, čísel, farieb, veľkostí a tvarov. V spojení s metódou orientácie v smeroch tvoria unikátny balíček aktivít prinášajúcich dieťaťu radosť z pohybu, poznávania a učenia sa.

Výukový systém Play Wisely maximalizuje efektivitu učenia i zábavy. Program nestavia primárne na tradičných schopnostiach ako sú čítanie, písanie, počítanie a konkrétne športové zručnosti, ale skôr na rozvíjaní navigačných schopností a procesov, ktoré umožňujú tieto zručnosti účinne využívať. Program pomáha deťom zdokonaliť neurosenzorické zručnosti, ktoré neskôr využijú pri učení. Keď prídu na to, čo chcú robiť, čo ich baví alebo na čo majú nadanie, budú môcť plne zrealizovať svoje sny.

 Metóda Play Wisely rozvíja viaceré schopnosti dieťaťa:

 Prepojenie mozgu – prepojenie špecializovaných častí mozgu spracovávajúcich určité vlastnosti, ktoré spoločne napomáhajú interpretácii okolitého sveta.

Zaostrenie a spolupráca očí – oči pracujú v zhode a náležite sa zameriavajú na pozorovaný objekt.

Sledovanie pohybu – plynulé sledovanie podnetu pri pohybe.

Detekcia signálu – schopnosť zamerať sa len na jeden údaj a ostatné selektovať.

Bystrosť, postreh a sústredenie.

Rozlišovanie podnetov – schopnosť odlíšiť od seba jednotlivé podnety na základe minimálnych, sotva pozorovateľných indícií.

Orientácia v smeroch – uvedomenie si pozície a orientácie podnetov v priestore.

Koordinácia zmyslov – uvedomenie si skutočnosti, že pohyb, zvuky a vizuálne vnemy spolu úzko súvisia, a že si vďaka nim môžeme vytvárať očakávania vo vzťahu k objektom a dejom v okolitom svete.

Rýchlosť spracovania informácií.

Efektivita vstupu a výstupu dát – schopnosť koordinácie vhodných a efektívnych reakcií na konkrétne vstupné informácie.

Nielen deti, ale aj rodičia si z návštevy kurzov odnášajú veľa zážitkov a poznania. Napríklad sa dozvedia, ktoré aktivity pri výchove dieťaťa majú využívať a ktoré nie, vidia svoje deti pri hrách na rozvoj pohybu, jemnej motoriky, pozornosti, jazyka a aj na základe tohto pozorovania neskôr vedia odhadnúť nadanie svojho dieťaťa, pomocou hier prehlbujú svoj vzťah s dieťatkom, naučia sa s deťmi cvičiť cviky, ktoré podporujú správny vývoj pohybového aparátu a stretávajú sa s lektormi, ktorí sú ochotní im vždy poradiť.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *