Parkovací preukaz

Parkovací preukaz pre fyzickú osobu s ŤZP sa vyhotovuje na základe posúdenia, či je / nie je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. O parkovacom preukaze sa vydáva rozhodnutie na základe žiadosti a lekárskych nálezov.  ÚPSVaR vyhotoví parkovací preukaz každej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo trpí […]

Preukaz ŤZP (preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím)

Ako požiadať? Žiadosť o preukaz ŤZP sa podáva na oddelení posudkovej činnosti ÚPSVaR v bydlisku žiadateľa. K žiadosti sa prikladá lekársky nález vyplnený všeobecným lekárom a nálezy lekárov špecialistov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Žiadosť nie je limitovaná vekom. Odporúčme podať ju už v prvých rokoch života dieťaťa. Podmienkou je, aby miera funkčnej poruchy žiadateľa […]

Mám 0-3 roky

Prvé tri roky života u detí sú v oblasti jeho vývinu najdôležitejšie. Už od prvého dňa života je dôležité nebyť hyperprotektívny a nechať dieťa objavovať svet. Samozrejme, je treba ho usmerniť, no zároveň mu treba dovoliť veci skúšať a sledovať. V ľudskom tele všetko so všetkým súvisí. Napr. správne polohovanie je dôležité pre rozvoj motorických zručností, ak je dieťa nesprávne […]

Orofaciálna stimulácia

Orofaciálna stimulácia Orofaciálna stimulácia je terapia, ktorá pomáha pri problémoch s príjmom potravy a vývojom reči. Predstavuje súbor pohybov a úkonov, ktoré napomáhajú rozvoju motoriky tváre, líc, pier, jazyka, podnebia a hltana. Je vhodná pre deti, ktoré majú problémy so saním, prehĺtaním, narušený uzáver pier, poruchy mimiky. Prostredníctvom aktivácie svalov je možné docieliť pokroky v […]

Olympijská víťazka Elana Meyers Taylor o výchove dieťaťa s Downovým syndrómom

Vedeli ste, že trojnásobná olympijská medailistka a dvojnásobná majsterka sveta v boboch, Američanka Elana Meyers Taylor, ktorá sa momentálne zúčastňuje aj zimných olympijských hier v Pekingu, má synčeka s Downovým syndrómom? Nico, ktorý sa jej narodil v roku 2020, dokonca dostal výnimku a odcestoval na olympiádu s mamou. Dôvod je jednoduchý: Elana ho stále dojčí. Keď sa Nico narodil, „hovorili mi, […]