Mám 0-3 roky

By Veronika Plesníková
0

Prvé tri roky života u detí sú v oblasti jeho vývinu najdôležitejšie. Už od prvého dňa života je dôležité nebyť hyperprotektívny a nechať dieťa objavovať svet. Samozrejme, je treba ho usmerniť, no zároveň mu treba dovoliť veci skúšať a sledovať. V ľudskom tele všetko so všetkým súvisí. Napr. správne polohovanie je dôležité pre rozvoj motorických zručností, ak je dieťa nesprávne polohované, môže mať rúčky či nohy ochabnuté a na druhej strane môže mať napäté krčné a artikulačné svaly, čo nie je dobré pre artikuláciu v budúcnosti. Rodič by mal vedieť, ako dieťa polohovať a ako s ním manipulovať. Je tiež dôležité nechať dieťa chodiť bosé. Hmat a vedomie vlastného tela – propriorecepcia napomôžu dieťaťu uvedomiť si polohu svojho tela v priestore. Keď dieťa nohou skúma rôzne povrchy, prenáša nové poznatky do mozgu a aj takto rozvíja kognitívne a rečové schopnosti. A nesmierne dôležitá je aj komunikácia, ktorá musí byť postupná a jednoduchá.

Kompenzácie

Úrady sú naši spojenci, aj keď to tak občas nevyzerá,

Na kompenzačné príspevky nevzniká nárok automaticky.
Vždy sa individuálne posudzujú konkrétne zdravotný stav, sociálne dôsledky ŤZP a tiež aj majetkové pomery. Sociálne dôsledky ŤZP sa posudzujú ako znevýhodnenie v porovnaní s osobou bez znevýhodnenia rovnakého veku a za rovnakých podmienok, ktoré nie je osoba s TŽP schopná prekonať sama. Napr. ak 6-ročné dieťa nedokáže rozprávať, je znevýhodnené v porovnaní s dieťaťom bez znevýhodnia.

O čo môžeme žiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚSVaR) v tomto veku

Preukaz ŤZP (teda osoby s ťažkým zdravotným postihnutím)

Parkovací preukaz

Príspevok na pohonné hmoty

Terapie

Prehľad terapií, ako aj odporúčania a skúsenosti mamičiek nájdete v článku Terapie. Skúste sa v nich zorientovať. Možností je naozaj veľa.

V tomto veku odporúčame:

Vojtova metóda

Bobath koncept

Orofaciálna stimulácia

Môžete vyskúšať aj niektorú z animoterapií, ako sú canisterapia, felinoterapia či hipoterapia, či doplnkových terapií, napr. Play Wisely

Nezabudnite na to, že s terapiami a rehabilitáciami môžete začať už od narodenia dieťatka, najskôr v domácom prostredí a asi vo veku 3 mesiacoch už môžete začať aj s rehabilitáciami v rehabilitačných centrách.

Odborníci, ktorých odporúčame navštevovať

Akonáhle sa zorientuje a po príchode z nemocnice udomácnite, kontaktujte odborníkov, ktorí sú pre napredovanie vášho dieťatka veľmi dôležití:

Centrum včasnej intervencie

Rehabilitačný lekár

Logopéd

Špeciálny pedagóg

Centrum včasnej intervencie vás bude sprevádzať až do 7. roka dieťaťa odborným poradenstvom zohľadňujúcim individuálne potreby dieťaťa, ale aj potreby a možnosti rodiny. Výhodou tejto služby je, že sa môže poskytovať nielen v ambulancii, ale aj v prirodzenom prostredí dieťaťa (t. j. doma, v škôlke, na ihrisku a pod.), kde dieťa trávi väčšinu času. Poradca v domácom prostredí podporuje vývin dieťaťa, pomáha pri vytváraní rutín, pri ktorých sa dieťa prirodzene učí, nachádza príležitosti pre väčšiu samostatnosť dieťaťa a prispôsobuje prostredie, aby bolo pre dieťa podnetné. Pri hľadaní najvhodnejších riešení poradca spolupracuje s rodičmi a poskytuje členom rodiny sociálne aj psychologické poradenstvo.

Služba včasnej intervencie je bezplatnáNiektoré CVI požadujú príspevok  na prepravu hračiek a materiálu alebo príspevok na poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby.

Užitočný link: http://www.cvislovensko.sk/

Nájdite si rehabilitačného lekára, ktorý vyšetrí stav pohybového aparátu a telesných funkcií. Na základe vyšetrenia navrhne ďalší postup.

Čo najskôr navštívte logopéda. Skorá návšteva logopéda už po narodení je veľmi dôležitá. Na tvári máme súbor svalov, ktoré je treba správne podporiť. Jazyk je tiež sval, s ktorým je treba pracovať. Všetko je to vklad do budúcna najmä pre rozvoj reči, ale aj na riešenie problémov so saním, pitím, žuvaním a prehĺtaním. Systém svalov na tvári môžeme podporiť aj bežnými aktivitami – ako dieťatko kŕmiť, z čoho má piť, zábavnými cvičeniami, používaním rôznych pomôcok stimulujúcich svaly. V tom všetkom vám môže logopéd poradiť. Cieľom je zabezpečiť ranú komplexnú interdisciplinárnu starostlivosť o deti s rizikovým vývinom. Raná starostlivosť je prioritou pri stimulácii celkového vývinu dieťatka.

Nájdite si špeciálneho pedagóga, ktorý vás podporí v oblasti rečového vývinu či vo vývine hrubej a jemnej motoriky, poradí s poruchami pozornosti a pripraví vás na vstup do hlavného vzdelávacieho prúdu. Spolupráca s ním bude dlhodobá.

Zdá sa vám toho príliš veľa? Zvládnete to. Je to totiž dôležité. Aby sa dieťa posúvalo, je dôležité nepristupovať k nemu len v jednom smere, ale kombinovať rôzne techniky, prístupy a mať nad vecami nadhľad. Práve z toho dôvodu sa nie je možné venovať len jednému aspektu vývoja, ale komplexnému riešeniu problémov neurovývinových porúch. Preto je dôležitá komplexnosť a kombinácia rôznych metód a prístupov. Multidisciplinárny prístup je najdôležitejší. 

Ako sme dosahovali míľniky v psychomotrickom vývoji

Pre mňa bol najväčší míľnik v živote Gabka, keď sa v siedmich týždňoch prevrátil z bruška na chrbát. Vtedy som vedela, že to nebude žiadna katastrofa.

Aké míľniky považujú rodičia v živote detí za najdôležitejšie? Odpovede nájdeš tu.

Aké hračky, hry, edukačné pomôcky a vzdelávanie

Pripravili sme pele-mele informácií. Zdrojom sú naše mamičky, ktoré s deťmi systematicky pracujú a radi vám poradia, čo sa im osvedčilo. Hračky a pomôcky sa dajú kúpiť, ale mnohé sú vyrobené doma z bežných materiálov a predmetov. Posilňujeme hrubú a jemnú motoriku, kognitívne schopnosti a reč dieťatka. Inšpirujte sa TU.

Hra je v živote dieťaťa dôležitá – aj hračky je treba vyberať racionálne.

Pripravujeme sa na materskú školu

Deti s Downovým syndrómom sú tá skupina populácie, ktorá obohacuje kolektív o nevyčerpateľnú studnicu empatie, úsmevov, spontánnosti, lásky a objatí. Pre každú materskú školu je to česť, že si rodičia zvolili práve ich inštitúciu.

Danka Oravcová, učiteľka a mama dospelej Mišky s Downovým syndrómom

Vaše dieťatko dospelo do veku, keď preň hľadáte vhodnú škôlku. Asi najprv zvažujete, či škôlku špeciálnu alebo radšej tú bežnú. Zvažujte všetky klady a zápory oboch možností. My vás budeme orientovať na hlavný vzdelávací prúd a budeme argumentovať, prečo je hlavný vzdelávací prúd pre vaše dieťa tou lepšou voľbou. Čítajte TU.

Prečítajte si preto, čo všetko musíte urobiť, aby sa vám vaše dieťa podarilo umiestniť v materskej škole.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *