Liečba mačkou – felinoterapia

By Veronika Plesníková
0

Felinoterapia je jednou z animoterapií. Je to liečba somatických a psychických ochorení či záťaží založená na priamom kontakte človeka s mačkou. Aplikuje sa najmä u detí a seniorov.

Pradenie mačky znižuje vnímanie zdravotných problémov a navodzuje pocit kľudu a optimizmu. Mimoriadne pozitívny vplyv má pri depresiách, úzkostiach, mozgovej porážke, intelektovom znevýhodnení, reumatizme, zmyslových poruchách, telesnom postihnutí i psychosomatických poruchách.  

Prostredníctvom hladenia, verbálnou i neverbálnou komunikáciou so zvieraťom sa aktivujú vnútorné zdroje človeka a klesá chorobnosť.

I keď cielene nevyhľadávate terapiu z vyššie uvedených dôvodov, predstavte si situáciu: máte jeden z ťažších dní, práca je stresujúca, účty sú po splatnosti a všetko sa nejako kazí. Vaša mačka však ihneď ako prídete domov zamňauká a skokom do náručia si vypýta hladenie, pritom začne priasť a zrazu, keď cítite jej hebkú srsť a počujete upokojujúce pradenie, všetko sa vám uleží v hlave, dostanete sa do kľudu a problémy sa už nezdajú také neriešiteľné. Jednoducho sa upokojíte a relaxujete!  

Zistilo sa napríklad to, že onkologické a pooperačné stavy majú vplyvom animoterapie  (pozor nie vždy je animoterapia možná!) ľahšiu rekonvalescenciu a menšiu úmrtnosť. Dobré výsledky sa dosahujú aj pri liečbe závislostí a všade tam, kde sa očakáva úprava somatických funkcií, zlepšenie duševného zdravia a celkovej kvality života. 

Zvieratá pomáhajú aj zdravým ľuďom – zvládnuť ťažké životné obdobia sprevádzané citovým vypätím, depresiami a stresom.

Felinoterapia – liečba mačkou

Hoci psy boli častejšie používané za účelom animoterapie, stále častejšie sa začínajú na tento účel používať aj mačky. Podľa Delta Society, jednej z vedúcich zdravotníckych organizácii, prítomnosť zvieraťa má pozitívny výsledok na pocit bezpečia, sebaúctu a vyrovnanie sa so samotou, ako aj na depresiu.

A práve tieto oblasti predurčujú mačku na ideálne zviera na takúto terapiu, hlavne v domovoch sociálnych služieb, liečebniach či domovoch dôchodcov. Mačky majú vynikajúce výsledky pri práci s ľuďmi s Alzheimerom stimulovaním ich pamäte, ako aj zabudnutých emócii. Terapia mačkou znižuje pocit úzkosti, učí človeka prijímať samého seba ako plnohodnotnú bytosť a to základný rozdiel od pôsobenia mačky a iných zvierat na človeka.

Aké zviera môže vykonávať terapiu

Tak ako aj ľudia i zvieratá a v našom prípade konkrétne mačky majú rôzne povahy či nálady. Preto sa na terapiu nedostanú hocijaké zvieratá. Musia spĺňať prísne kritéria. Byť pokojné s nežným temperamentom, tolerantné k novým okolnostiam a samozrejme musia mať rady ľudí. Často sa na terapeutické účely osvedčujú staršie výstavné mačky (sú totiž zvyknuté na množstvo ľudí, zvierat, kocúrov i mačiek, ako aj dotykov od posudzovateľov kdekoľvek na tele). Keď sa nájde takáto mačička, musí sa v prvom rade zaistiť aktuálnosť očkovaní. No a tréning môže začať.

Tréning pozostáva z vystavovania veľkej hlučnosti, davom ľudí a častého dotýkania sa trénovaného zvieraťa cudzími ľuďmi. Potom sa pridelí mačke terapeut a začnú sa návštevy zariadení kde bude mačka žiť alebo pracovať. Tam samozrejme sa mačka a jej terapeut stretne s poverenou osobou a dohodnú sa ciele terapie. Keď mačka absolvuje a zvládne tento tréning, je pripravená začať pracovať zdieľaním nepodmienenej lásky a podpory niekomu, kto to potrebuje.

Ako funguje animoterapia?

Štúdie ukázali, že zvieratá redukujú napätie a zlepšujú náladu. Citový vzťah k zvieraťu vyvoláva produkciu interferónu (látka na podporu imunitného systému) a endorfínov (formóny šťastia) čím nám navodí pozitívnu náladu a pocity šťastia. 

V prípade terapie sa postihnutý človek dokáže v bezprostrednom kontakte so zvieraťom lepšie uvoľniť ako pri cielených terapiách.

Veľmi zaujímavé výsledky prináša vytváranie vzťahu intuitívnej mačky a detí s intelektovým znevýhodnením, ktorým mačka pomáha snímať ich rozdielnosť a uvoľňuje  v nich skutočnú podstatu ľudských citov a vnemov. Dochádza medzi nimi k výraznej harmónii.

Veľký význam pri tvorbe tejto harmónie má teplo zvieraťa, svalová aktivácia, tep či dýchanie zvieraťa – to totiž klienta upokojuje, uvoľňuje, odbúrava bariéry a pomáha mu aj pri koncentrácii. 

Vplyv zvieracej terapie zahŕňa aj motiváciu k ďalšej činnosti, zodpovednosť za zviera, ktoré je na človeka odkázané, znižovanie pocitu osamelosti u starších ľudí, psychosociálny vývoj detí.

Výhodou je, že nemá vedľajšie nežiaduce účinky. Nemôže človeku uškodiť, môže „len“ pomôcť.

Okrem vyššie uvedeného sa u ľudí so zdravotným znevýhodnením lieči a rieši terapiou celé spektrum oblastí s následným vplyvom na reálne fungovanie klienta v živote ako napríklad: 

Nepodmienená láska

je v prípade narušených rodinných vzťahov veľmi potrebná a je liekom na mnohé medziľudské vzťahy. Avšak ako sa jej naučiť? Zviera nám ju častokrát ukáže ako prvé. A potom ju vieme vedome aplikovať i v medziľudských vzťahoch. Ako píše Ian Cook, psychiater a riaditeľ Výskumu depresie a klinických programov na UCLA: „Zvieratá ponúkajú nepodmienenú lásku, ktorá môže byť veľmi nápomocná ľuďom s depresiami“.

Rutina

pravidelný denný režim pomáha pri mnohých chorobách stimulovať normálne fungovanie v živote – či už sa jedná o presný čas kŕmenia, venčenia, čistenia a podobne.

Priateľstvo

Choroba nás často izoluje od ostatných, no zviera sa nenechá chorobou odradiť. Pokiaľ sa cítite byť úplne sám je to frustrujúce, pričom zviera vám dokáže nahradiť nie úplne, ale aspoň čiastočne priateľa – reaguje na vaše potreby, má i svoje potreby a treba ho rešpektovať.

Sociálna interakcia

Keď máte zviera, núti vás to viac nadväzovať sociálne kontakty. Minimálne máte niečo s druhými spoločné – zviera. Zvieratá sú veľmi vďačnými „icebreakers“ čiže „lámačmi ľadov“ a to človeka posúva vpred ďalším kontaktom.

Dotyk

Štúdie ukázali, že ľudia sa cítia lepšie, keď majú fyzický kontakt s druhými. Zvieratá ponúkajú niečo podobné. Pri hladení mačky sa stabilizuje tep človeka, znižuje sa zvýšený krvný tlak.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *