Preukaz ŤZP (preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím)

By Veronika Plesníková
0

Ako požiadať?

Žiadosť o preukaz ŤZP sa podáva na oddelení posudkovej činnosti ÚPSVaR v bydlisku žiadateľa. K žiadosti sa prikladá lekársky nález vyplnený všeobecným lekárom a nálezy lekárov špecialistov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.

Žiadosť nie je limitovaná vekom. Odporúčme podať ju už v prvých rokoch života dieťaťa.

Podmienkou je, aby miera funkčnej poruchy žiadateľa bola najmenej 50 %. Mieru funkčnej poruchy určuje posudkový lekár z ÚPSVaR na základe predložených lekárskych nálezov.

Po nejakom čase vás možno ÚPSVaR vyzve predložiť nové správy. Platnosť preukazu ŤZP je inak časovo neobmedzená.

Na čo nám bude slúžiť?

Preukaz ŤZP slúži na uplatnenie zliav a výhod (napríklad v doprave, kultúre, v oblastí miestnych daní, koncesionárske poplatky, nemusíte mať diaľničnú známku). Nie všetko sa však deje automaticky, o niektoré úľavy na báze preukazu ŤZP musíte žiadať.

Vedeli ste že

Domácnosti, kde žije osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľ preukazu ŤZP), ktorá má na tejto adrese trvalý pobyt, sú oslobodené od povinnosti platiť koncesionárske poplatky podľa zákona č. 340/2012 Z. z. POZOR! Nárok na oslobodenie nevzniká automaticky, je potrebné to oznámiť. Podrobné informácie o oznamovaní, vrátane formulára a potrebných príloh nájdete TU.

Preukaz ŤZP so sprievodcom (je odlíšený oranžovým pruhom) ÚPSVaR vydá osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu, teda na pomoc inej osoby pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredí.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *