Nové zistenia naznačujú prekvapivú príčinu problémov ľudí s Downovým syndrómom: bunky spojené so starnutím

Downov syndróm je najčastejšia genetická porucha, ktorá postihuje približne 1 zo 700 novorodencov na celom svete. V určitom okamihu počas prvých hodín a dní embryonálneho vývoja sa deliacim sa bunkám nepodarí správne oddeliť pár chromozómov, čím zostane jedna kópia navyše tam, kde nemá byť. Hoci vedci už viac ako šesť desaťročí vedia, že táto extra […]

Konopný olej CBD a Downov syndróm

Systém endokanabinoidov (ECS) je komplexný systém bunkovej signalizácie, ktorý identifikovali výskumníci začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia. Podľa výskumov vieme, že hrá kľúčovú úlohu v regulovaní mnohých funkcií a procesov, vrátane nasledujúcich: cyklus spania-bdenia, nálada, chuť a trávenie, látková výmena, chronická bolesť, zápal, reakcie imunitného systému, učenie a pamäť, motorické schopnosti, srdcové a cievne funkcie, tvorba svalov, tvorba kostí […]