Eňa (Emília) Vargová

Malinovo

Niečo o mne

Ako matka syna Mareka s Downovým syndrómom mám 17 rokov skúseností, ako začleniť dieťa s intelektovým znevýhodnením do bežnej základnej školy a tiež do každodennej reality života.

Súčasne sa snažím otvoriť cestu inkluzívnemu vzdelávaniu nášmu synovi na strednej odbornej škole v blízkosti nášho bydliska a následne túto možnosť pomáham otvárať všetkým mladým študentom, ktorí sa chcú v budúcnosti začleniť do vzdelávania a pracovného procesu.

Mojim životným krédom je: “Ak máš sen, na faktoch nezáleží”.

Chcem vás preto počúvať, hľadať odpovede na vaše otázky a sprevádzať vás v oblasti inkluzívneho vzdelávania pri začleňovaní vašich detí do bežnej základnej školy. Využívam pri tom vlastnú skúsenosť, vedomosti získané na kurzoch či iných formách vzdelávania a rady odborníkov.

Zľava: Karinka, Marek, Martin a Eňa