Eva Ščerbáková

Podpredsedníčka (štatutárka)
(Višňové)

Niečo o mne

O Downovom syndróme som pred narodením nášho syna Mateja už čo-to vedela. S údivom som sledovala napredovanie Johanky, dcéry mojej spolužiačky. Jej pomocnú ruku som prijala už v pôrodnici. S istotou ma ubezpečila, že to nebude až také zlé, ako sa na prvý pocit zdá. Johanka je šikovné a integrované dievčatko, ktoré je naším vzorom.

Mám ekonomické vzdelanie a prax v pripomienkovaní daňových zákonov. Nikdy mi nenapadlo, že moje pracovné skúsenosti využijem počas rodičovskej dovolenky. Pripomienkovala zákon o peňažných príspevkoch a kompenzáciách a aj školský zákon. Bola to pre mňa výzva načrieť aj do iného zákona, pretože sa nás vďaka Matejovi jeho znenie bytostne dotýka.

Spolu s manželom niekoľko rokov pôsobíme ako dobrovoľníci v občianskom združení, kde sa naše dve staršie dcéry venujú lukostreľbe. Naučila som sa tam, ako získať financie pre podporu aktivít s deťmi. Mám skúsenosti s projektami pre získanie grantov a dotácií. Keďže v súčasnosti je veľmi veľa možností, rada pomôžem s ich získavaní a realizáciou.

Narodenie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením ovplyvnilo moje smerovanie. Nakoľko mám pedagogické minimum, rozhodla som sa opäť študovať. Je zo mňa pedagogický asistent a budúci rok končím špeciálnu pedagogiku na UK v Bratislave. Rada by som zmenila zamestnanie a urobila tak niečo pre naše deti. Našou túžbou je syna Mateja integrovať a aspoň čiastočne prispieť k zmene stále skostnatenej spoločnosti. Tešíme sa, že v septembri ako trojročný nastupuje do obecnej škôlky a sme vďační, že sme túto možnosť dostali.

Zľava: Matej, Sofia, Mirko, Evka a Dianka