Ján Novožilov

Bratislava

Som otcom úžasnej dcéry Ninky, ktorá sa nám narodila s Downovým syndrómom.

Aj keď nás s manželkou výsledok Trippletestu 1:383 a odporúčania gynekológa mimoriadne znepokojili, jej potvrdená diagnóza nás okamžite položila. Neočakávali sme ju…

Trvalo niekoľko rokov, než som pochopil, že mať takéto dieťa je darom a poslaním.

Od jej narodenia sa spolu s manželkou snažím zabezpečiť jej najvyššiu možnú kvalitu života. Aj vďaka nečinnosti štátu je výchova takéhoto dieťaťa nesmierne náročná na čas, energiu a financie. Preto som v roku 2017 založil občianske združenie, ktoré stále riadim. Snažím sa však pomôcť nielen jej, ale aj ďaľším ľuďom s podobným osudom.

Vznik OZ Downov syndróm je pre mňa výzvou, ako znásobiť moje doterajšie skúsenosti. Preto som neváhal a pripojil sa k tímu ľudí, ktorý majú rovnaký cieľ – pomôcť ďalším rodinám s rovnakým osudom.

Zľava: Tatiana, Adamko, Ninka a Ján