Žaneta Truplová

Košariská, Myjava

Niečo o mne

Som mamou 14-ročného Marcelka, ktorý môj svet otočil hore nohami v najlepšom slova zmysle, pretože vniesol do môjho života nové hodnoty. Je dôležitou súčasťou nielen našej rodiny, ale aj širšieho okolia, scitlivuje nás. Stáva sa z neho mladý muž a je úplne v poriadku. Môj názor na ľudí s Downovým syndrómom je taký vo všeobecnosti, sú úplne v poriadku. Nevnímam DS ako diagnózu ale ako inakosť. Myslím si, že deti s DS majú byť čo najviac začlenené do spoločnosti od škôlky, cez školu až po prácu. Môj názor na problémy, ktorými sme si s našim synom prešli, keď bol menší, vnímam ako dôsledok nedostatočnej odbornosti, skostnatenosti a záujmu v našom zdravotníctve, školstve a sociálnej sfére. Trvalo nám to veľa rokov, kým sme si našli cestu, ktorá nám vyhovuje. Preto som sa rozhodla byť dobrovoľníkom v tomto združení a pomáhať ďalším rodičom v hľadaní pre nich najlepšej cesty.

Okrem toho pracujem ako lekárnička. Marcelkove zdravotné problémy ma nútili hľadať cestu zdravia a znovu študovať. Venujem sa poradenstvu v oblasti zdravia, zdravej stravy, prírodným spôsobom liečby, individuálnej psychológii (Adlerovský prístup), eko-poľnohospodárstvu, výrobe výživových doplnkov, bio-kozmetiky. Verím v celostný bio-psycho-sociálny prístup ku zdraviu, preto vnímam plnohodnotné, rovnocenné miesto v spoločnosti a zdravé vzťahy ako dôležitú súčasť celkového zdravia detí a ľudí s Downovým syndrómom.

Zľava: Valerián, Martin, Žaneta a Marcel