Potvrdenie registrácie člena

MiIá nová členka, milý nový člen,

práve si sa zaregistroval/a za člena OZ Downov syndróm. Stal/a si sa členom našej veľkej rodiny. Vítame ťa medzi nami a dúfame, že sa spolu budeme spoločne stretávať na FB v našej Komunite rodín s Downovým syndrómom, ale aj osobne na spoločných akciách. Tešíme sa, že budeme mať príležitosť spoznať sa navzájom.

Do svojej e-mailovej schránky dostaneš potvrdenie o svojej registrácii a ďalšie potrebné informácie.