Pomocou tejto stránky vložíš svoju žiadosť o preplatenie faktúry. Prosím vyplň čo najpresnejšie všetky požadované údaje. Ušetríš nám tým čas a urýchliš proces kontroly a spracovanie faktúry.

Priložený doklad musí byť čitateľný a v dobrej kvalite. Použi originálne PDF, alebo ak je doklad fyzicky vytlačený je potrebný kvalitný sken. Ak nemáš stolný skener použi špecializovanú aplikáciu v mobilnom zariadení. Pre Android použi skenovanie prostredníctvom „google drive“ (návod ako skenovať v androide).

Doklady uhrádzame 1x do týždňa a to v sobotu!

Opíš pozorne požadované údaje z dokladu do formuláru.

Neexistujúci člen. Prosím skotnroluj požiadavku, alebo sa obráť na svoju pridelenú kontaktnú osobu.