Prvá pomoc – TÚTORI

Kto je tútor?

Náš tútor je človek, ktorý na základe vlastných skúseností dokáže poradiť, usmerniť, povzbudiť, dokáže vypočuť, je empatický a ochotný poskytnúť oporu vo chvíľach núdze. Nie je to žiaden profesionál. Je to rodič s rovnakou skúsenosťou, teda s kamarátskym familiárnym prístupom. Nie je účelom poskytovať profesionálne rady, ale skôr nastaviť to povestné rameno, o ktoré sa dá oprieť. Tútor je priateľ, blízka osoba, ktoré presne vie, čo budúci rodičia či noví rodičia prežívajú, čím prechádzajú, preto je jeho prítomnosť dôležitá.

Čo považujeme za stav núdze? Kedy je prítomnosť tútora potrebná?

Je to situácia, keď sa budúci rodičia či čerství rodičia dozvedia, že u ich dieťatka je pravdepodobnosť, že bude mať Downov syndróm alebo sa narodilo s Downovým syndrómom. Pre rodičov je to ťažká situácia a potrebujú priestor, aby sa s ňou vyrovnali. Sú dezorientovaní a kladú si otázku, čo ďalej. V prípade tehotenstva zvažujú potrat. Do tohto priestoru môže vstúpiť práve tútor, ktorý pozná reálny život s Downovým syndrómom. Príde do pôrodnice, pozve ich do domácnosti, zoznámi so svojou rodinou alebo len zatelefonuje či napíše. Jeho skúsenosti môžu pomôcť rozhodnúť sa kvalifikovane, odraziť sa, kráčať ďalej a nadobudnúť odvahu.  Predstavuje oporu v ťažkých chvíľach a vyvažuje informácie od lekárov, ktoré sú väčšinou negatívne a podávané neempaticky.

Kde nájdete nášho tútora?

Tútorom môže byť ktorýkoľvek rodič dieťaťa s Downovým syndrómom, ktorý prejaví záujem a zaregistruje sa. Tútori sú k dispozícii na celom Slovensku. Stačí vyhľadať najbližšie miesto na mape a napísať.

Ako sa stať tútorom?

Ak máš vo svojej rodine človek sa Downovým syndrómom a cítiš sa pomáhať ostatným ako tútor. Neváhaj a registruj sa do našej databázy a my ťa budeme kontaktovať. Registrácia tútora.