Registrácia tútora úspešná

Ďakujeme za registráciu. Tvoje údaje sme zaevidovali do našej databázy. Potvrdenie sme zároveň odoslali na tvoj email.

Ak si si zvolil dobrovoľný ročný členský príspevok nezabudni ho uhradiť na účet: IBAN SK9009000000005184206451.