Záchranná sieť pre budúcich rodičov

By Pavol Štugel
0

Vytvoriť záchrannú sieť pre budúcich rodičov považujeme za zásadnú vec.

Jednou z priorít, ktorú chceme ako občianske združenie riešiť, je poskytovať poradenskú a psychologickú podporu mamičkám a oteckom, ktorých dieťatko má podozrenie na Downov syndróm už v tehotenstve. Je pre nás veľmi dôležité podporiť ich v rozhodnutí, aby si dieťatko nechali a nevybrali sa cestou ukončenia tehotenstva. Chceme ich povzbudiť s rešpektom voči akémukoľvek ich rozhodnutiu.

Štatistiky sú v tomto ohľade totiž skutočne alarmujúce. Iba 19 % rodičov sa rozhodne priviesť dieťatko s diagnostikovaným Downovým syndrómom na svet. Čo to znamená? Až 81 % rodičov na Slovensku sa na základe prenatálnej diagnostiky rozhodne pre ukončenie tehotenstva. Pričom percento interupcií môže byť reálne ešte vyššie, keďže analýza bola vykonaná na údajoch za jediný rok, keď z narodených detí s Downovým syndrómom až jedna tretina bola diagnostikovaná v prenatálnom období. Reálne je počet ukončených tehotenstiev pravdepodobne ešte vyšší.

Preto je potrebné:

  • meniť negatívne vnímanie tejto chromozomálnej odchýlky laickou aj odbornou verejnosťou všeobecne
  • podchytiť čakajúcich rodičov s podozrením na Downov syndróm u bábätka a priamo s nimi pracovať
  • poskytnúť záchrannú sieť aj rodičom s novonarodenými bábätkami s Downovým syndróm

Momentálne pracujeme na mechanizme tútorstva, odborného poradenstva a psychologickej opory.