Prelomiť tabu: sexuálna asistencia

By Veronika Plesníková
0

Téma, ktorá je tabu. Téma, pri otvorení ktorej sa nejeden z nás aj začervená. Téma, o ktorej radšej nehovoríme… ale mali by sme.

Downov syndróm totiž nemajú len naše rozkošné detičky, ale majú ho aj tínedžeri, adolescenti a aj dospelí…

Začnime tým, čo opakujeme dookola. Ľudia s Downovým syndrómom, nech sú v akomkoľvek veku, majú zhodné potreby s ich bežnými rovesníkmi. Pubertu prežívajú podobne a majú aj rovnakú potrebu budovať si partnerské vzťahy, a to so všetkým, čo k tomu patrí, vrátane intímností a sexu.

Sexualita patrí k životu každého človeka. Naplnenie tejto potreby je veľmi potrebné pre zdravý psychický život dospelých ľudí aj s Downovým syndrómom, hoci sa spoločnosť často pokrytecky tvári, že niečo také neexistuje, alebo nie je potrebné.

Preto chceme otvoriť túto tému a intenzívne s ňou pracovať. Sme presvedčení, že to pomôže nielen ľuďom s Downovým syndrómom, ale aj ich rodičom. Nie každý je otvorený, mnohí nemajú odvahu viesť rozhovor na túto tému, baviť sa o nej, radšej sa tvária, že tento problém neexistuje. Ocitnú sa v slepej uličke a nevedia, ako z nej von.

Večné deti? Nezmysel!

Lekár, urológ zdôrazňuje, že sexualita je prirodzenou súčasťou života: „Ľudia sú sexuálnymi bytosťami bez ohľadu na ich telesný vzhľad alebo funkčnú poruchu. Aj keď môžu mať rôzne zdravotné problémy či byť neplodní, neznamená to automaticky stratu sexuality.“

„Nie je však pravdou, že ľudia so zdravotným znevýhodnením nepotrebujú rozvíjať svoju sexualitu,“ upozorňuje.  

„Skutočne demokratická spoločnosť by im mala umožniť dve základné práva: ich realistickú a pozitívnu identifikáciu ako sexuálnej bytosti a ich primeranú sexuálnu realizáciu a naplnenie sexuálnych vzťahov,“ hovorí.

Stigmatizáciu ,večným detstvom‘, ktorá ich sprevádza po celý život, je správnejšie chápať ich ako individualitu s veku primeranou sexualitou.

Mnohému môže pomôcť sexuálna asistencia.

Vysvetlíme.

Sexuálni asistenti sú špeciálni asistenti, ktorí pomáhajú ľuďom so zdravotným znevýhodnením s rozvíjaním sexuality. Služba celkom dobre funguje v Čechách, u nás je stále v plienkach, resp. sa o nej nehovorí. A malo by sa…

Sexuálny asistent ponúka podporné služby pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a seniorov.

Služby nie sú určené iba pre jednotlivcov, môžu ich využiť aj páry.

Asistent pomáha uspokojovať potreby v oblasti sexuality. Ide o poradenstvo, rozhovory, pomoc pri hľadaní vlastného intímneho priestoru. Klienti sa učia prijať svoje telo a posilňujú motorické i senzorické vnímanie.

Patrí sem aj nácvik masturbácie, dotyky, spoločná nahota či kúpeľ.

Asistenti pomáhajú klientom pri nákupe erotických pomôcok, niektorí pristupujú aj k masážam či k pohlavnému styku.

Každý asistent si určuje limity sám. Tzv. intímna asistencia sa líši od sexuálnej v tom, že intímni asistenti sú iba poradcami a nesmú pri službách využívať svoje telo.

Sexuálna asistencia je už roky bežnou službou v Nemecku, vo Švajčiarsku, v Holandsku či susednom Česku.

Na európskej úrovni existuje dokonca Európska platforma sexuálnej asistencie, ktorá združuje neziskové organizácie zo siedmich krajín. Ich hlavnou úlohou je sprostredkovať služby sexuálnych asistentov.

Slovenský sociálny systém túto službu nepozná, pozná iba pojem osobná asistencia.

Služby sexuálnych asistentov sú už bežnou realitou v susednom Česku.

Odporúčame navštíviť webovú stránku českej organizácie Freya, ktorá problematiku zastrešuje.

https://www.freya.live/cs/sexualni-asistence/o-sexualni-asistence

Freya zabezpečuje tiež špeciálne školenia, ktoré pripravujú asistentov na ich profesie, ale aj školenia pre rodičov, organizácie a ľudí so zdravotným znevýhodnením. A tu sa nám otvára priestor.

So spoločnosťou Freya sa snažíme nadviazať spoluprácu. Na začiatok by sme chceli ponúknuť webinár pre rodičov. Ale postupne sa rodí dlhodobejší projekt, ktorý by pomohol ľuďom s Downovým syndrómom pochopiť aj túto stránku vlastnej osobnosti a života.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *