Registrácia člena

Registráciou sa staneš členom nášho spoločného občianskeho združenia OZ Downov syndróm.

Členom OZ Downov syndróm môže byť každý, vrátane dieťaťa alebo dospelého človeka s Downovým syndrómom. Ako členovia sa môžu registrovať aj všetci rodinné príslušníci, priatelia a sympatizanti. Čím viac členov naše občianske združenie bude mať, tým väčšiu váhu bude mať pri pripomienkovaní legislatívnych úprav či pri získavaní grantov a dotácií. Prečítaj si naše stanovy.

Pokiaľ dieťa alebo dospelý človek s Downovým syndrómom nemôže alebo nedokáže za seba vyplniť formulár, môže mu pomôcť dospelá alebo zastupujúca osoba. Uveď potom kontakt na seba.

Po vyplnení prihlášky máš možnosť OZ Downov syndróm podporiť dobrovoľným členským príspevkom na účet IBAN SK9009000000005184206451. Jeho výšku si zvoľ pri prihláške. Je to na tebe, zvoľ podľa svojich možností. S platbou zatiaľ počkaj. Príde ti výzva mailom.

Ak máš dieťa s Downovým syndrómom alebo si dospelý človek s Downovým syndrómom, môžeš v rámci nášho občianskeho združenia zbierať 2 % z daní na „svoje konto“. Ak máš záujem využiť túto službu, zvoľ pri registrácii člena s DS „mám záujem zbierať pre seba 2 %„.

O zbieraní 2 % z daní pre svoje dieťa s Downovým syndrómom si prečítaj tu

Registrácia člena:
Kontakt:
Adresa:
Dátum narodenia:
Dobrovoľné ročné členské:
Zbieranie 2%:
Kontaktná osoba (ak člen nemá 18 rokov):
Sociálne siete: