Plávanie pre deti s Downovým syndrómom

By Veronika Plesníková
0

Pobyt vo vode pod vedením inštruktora je neoceniteľným prínosom v psychomotorickom vývoji dieťaťa. Cieľom plaveckých kurzov bude poskytnúť deťom priestor na aktivitu, ktorá povedie k zlepšeniu ich imunity, podporí ich osobnostný rast a nadväzovanie sociálnych kontaktov. 

Kurz plávania uskutočňujeme v rámci projektu podporeného nadačným fondom Tesco v rámci výzvy Vy rozhodujete, my pomáhame cez Nadáciu Pontis. Na plavecký kurz detí s intelektovým znevýhodnením sme získali vďaka hlasovaniu ľudí za prvé miesto sumu 1 300 €.


Náš kurz plávania bude trvať 2 mesiace – 8 týždňov. Plávať budeme raz do týždňa.

Začíname v nedeľu 8.5.2022 o 

Následne plávame každú nedeľu od 14:00 do 15:00 hod.

Cena plaveckého kurzu jedno dieťa je 200 € (8 x 25 €). OZ Downov syndróm pri počte 10 detí môže podporiť  každé dieťa s príspevkom 130 € /kurz. Spoluúčasť rodiča bude 70 eur.

Kurz plávania uskutočňujeme v spolupráci so športovým klubom Víťaz. Je určený pre deti od 2 rokov z Bratislavy a okolia. Plávať sa bude s inštruktorom – každé dieťa bude plávať s inštruktorom po dobu jednej hodiny na Plavárni Pasienky v 25 metrovom výukovom bazéne.

Projektom chceme zabezpečiť posilnenie imunity, motorických zručností, posilnenie svalovej hmoty, čo je pre deti s Downovým syndrómom pri svalovej hypotónii dôležité, ako aj rozvíjať športové aktivity. Plávanie im nielen prospieva, ale dokážu podávať aj skvelé plavecké výkony, čo dokumentujú aj ich medailové umiestnenia na rôznych súťažiach pre plavcov so zdravotným znevýhodnením.

Kontaktná osoba: Ildikó Štugelová: oz@downovsyndrom.org

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *