Logopedická intervencia

By Pavol Štugel
0

Naše občianske združenie OZ Downov syndróm realizovalo tento rok v júni v spolupráci s AXIS pobyt pre malé deti v Piešťanoch. Tento pobyt bol podporený grantom od spoločnosti DELL. Súčasťou pobytu bola prednáška pod vedením PaedDr. Adelaidy Fábianovej, ktorá bola obsahovo naplnená odbornými informáciami a praktickými poznatkami z logopedickej intervencie vhodnými pre deti s Downovým syndrómom.

Na logopédiu sme získali aj ďalších 2.500,- EUR od Nadácie Volkswagen Slovakia z grantu s názvom „Nič nás nezastaví“. Vďaka grantu podporíme 25 detí na logopedickú intervenciu. Pričom 15 detí počas rehabilitačného programu (napr. Cognitive) a 10 detí ambulantnou formou v zariadení AXIS International Rehabilitation Center.

Ak teda máš záujem využiť túto podporu, vyplň formulár dole. Každý člen môže využiť len jeden „kupón“. Teda buď logopedická intervencia počas rehabilitačného pobytu (v hodnote cca 120 EUR) alebo ambulantnou formou (dva polhodinové bloky). Rehabilitačnú formu je potrebné čerpať v priebehu roku 2022. Ambulantnú formu je možné z kapacitných dôvodov využiť len v priebehu roku 2023.

Ponuka platí len pre členov OZ Downov syndróm (ak ešte nie si, registruj sa tu). Zároveň je potrebné poskytnúť aspoň jednu fotografiu zo samotnej logopédie.

    Súhlasím so zasielaním komunikácie na emailovú adresu
    Súhlasím so zverejnením zaslanej fotografie