Svetový deň Downovho syndrómu 21.3.2022

By Pavol Štugel
0

Prečo sa stal Svetovým dňom Downovho syndrómu 21.3.?

Downov syndróm je chromozomálna odchýlka, pri ktorej má človek o jeden chromozóm viac ako je štandardné u bežnej populácie. V každej bunke bežného človeka je 46 chromozómov, ktoré sú usporiadané v pároch, teda 23 párov chromozómov. Človek s Downovým syndrómom má o jeden chromozóm viac, teda 47 chromozómov.

Kde je tento nadbytočný chromozóm?

Chromozómové páry sú pre prehľadnosť očíslované od 1 po 23. U človeka s Downovým syndrómom vznikne „porucha“ na chromozóme 21, keď sa namiesto páru vytvoria rovno tri kópie, teda tri chromozómy. Vznikne teda trizómia chromozómu 21.

Z našich 46 chromozómov 23 pochádza od našej mamy a ďalších 23 od nášho otca. V pohlavných bunkách prebieha špeciálny typ delenia buniek – meióza alebo redukčné delenie, takže každé vajíčko alebo spermia má presne 23 chromozómov. Toto je spôsob ako zaistiť, aby počet chromozómov v druhu zostal neporušený. Niekedy sa však počas tohto delenia pár chromozómu 21 neoddelí. Tak sa stane, že mamino vajíčko má dve kópie chromozómu 21 a keď sa toto vajíčko spojí s otcovou spermiou, ktorá má jednu kópiu chromozómu 21, zygota má tri kópie chromozómu 21. Tak vznikne nový život s jedným chromozómom 21 navyše.

Tento „chybný“ vývoj nemusí vždy nastať vo vajíčku. K neoddeleniu môže dôjsť aj v otcových spermiách.

O Downovom syndróme viac nájdeš tu.

Kedy sa zrodil svetový deň Downovho syndrómu?

Oficiálne sa oslavuje od roku 2012, a to na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov (neoficiálne sa tento deň pripomína už od roku 2006). V decembri 2011 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 21. marec za Svetový deň Downovho syndrómu s účinnosťou od roku 2012. Za účelom zvýšenia povedomia verejnosti o Downovom syndróme vyzýva OSN všetky členské štáty, aby práve v tento deň viac o Downovom syndróme písali, hovorili a diskutovali.

Proč sa s týmto dňom spájajú ponožky?

Tvar ponožiek pripomína tvar chromozómu. V tento deň si preto na každú nohu obúvame ponožky, ktoré na prvý pohľad spolu nesúvisia – líšia sa farbou, vzorom či veľkosťou. Tým dávame najavo, že si uvedomujeme odlišnosť ľudí s Downovým syndrómom, ale aj to, že ich v ich „inakosti“ podporujeme a akceptujeme. Tak ako rozdielne ponožky plnia svoju funkciu, tak aj ľudia s Downovým syndrómom sú predovšetkým ĽUDIA, ktorí nesmú byť marginalizovaní na základe svojej inakosti. Rozdielnymi ponožkami demonštrujeme, že ju akceptujeme.

#Inclusion Means #Inklúzia znamená

Inklúzia sa stala témou tohtoročného Svetového dňa Downovho syndrómu. Tému každoročne vyhlasuje Down Syndrome International – World Down Syndrome Day pod záštitou OSN.

Skutočná inklúzia znamená rovnosť príležitostí v oblasti vzdelávania, práce či rodinnej politiky. Ľudia s Downovým syndrómom majú rovnaké právo žiť plnohodnotný život, rozvíjať svoje silné stránky, vzdelávať sa, prispievať k blahu spoločnosti, rozhodovať o vlastnom živote či založiť si rodinu. Všetko uvedené je v rôznej miere možné, ak spoločnosť kreatívne hľadá riešenia. V zahraničí je bežné, že ľudia s Downovým syndrómom študujú na školách podľa vlastného výberu, pracujú, majú vzťahy či uzatvárajú manželstvá.

Viac čítaj tu

Na Slovensku nie sme v inklúzii dobrí. Máme čo doháňať. Aj tento deň by sa preto mohol stať príležitosťou zamyslieť sa nad tým, ako posunúť veci dopredu. Na Slovensku by možno stačilo len dodržiavať platnú legislatívu.

Prečítaj si prečo je inklúzia taká dôležitá.

Stiahni si plagátik na vytlačenie vo formáte PDF:

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *