Stretnutie na Orave 11.9.2021

V poradí druhé komunitné stretnutie, ktorého hlavnou myšlienkou je spájať rodiny z jednotlivých regiónov, sa konalo v sobotu 11.9.2021 na Orave. Múzeum oravskej dediny v Zuberci sa tešilo návšteve 15 rodín, ktoré mali možnosť zabaviť sa a spríjemniť si peknú slnečnú sobotu.  Prehliadka múzea bola deťom spestrená rôznymi aktivitami, avšak najväčší úspech mal Studený potok, zvieratká a dedinské domčeky, kde sme […]

Bežná alebo špeciálna (materská škola a základná škola)?

Vychádzali sme z odpovedí 86 respondentov, ktorí odpovedali na položenú otázku. Nie je to veľká vzorka, preto si ani nenárokujeme na objektívny pohľad, skôr len odkryjeme trendy a motívy rozhodovania rodičov detí s Downovým syndrómom. Z ankety vyplýva, že deti s Downovým syndrómom navštevujú v prevažnej miere bežné materské školy. Do ankety sa zapojilo 38 respondentov, z nich 33 volí bežnú materskú […]

Deň na Farme u Felixov

Cieľom nášho OZ Downov syndróm je spájať rodiny naprieč celým Slovenskom, ale predovšetkým rodiny z jednotlivých regiónov. Začali sme jednodňovými stretnutiami. Prvé takéto komunitné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 4.9.2021 v Horných Mladoniciach. Priestory, program, občerstvenie i zvieratká poskytla nezištne a s láskou rodina Félixovcov z Farmy u Felixov. Stretnutie 10 rodín bolo spontánne, priateľské, príjemné a atmosféra úplne harmonická. I keď sa niektoré rodinky […]

Ako zviditeľňovať ľudí s Downovým syndrómom?

V súčasnosti je potrebné pracovať na kultúrnych zmenách a v tejto súvislosti sa neustále zamýšľame nad tým, čo urobiť, aby sme zmenili vnímanie ľudí s Downovým syndrómom verejnosťou. Tak ako sa menia sociálne role ľudí s Downovým syndrómom, je potrebné meniť aj ich obraz v očiach ich intaktného okolia. Všeobecne možno konštatovať, že model prezentácie […]

Alba a ja

„Alba je dievčatko s Downovým syndrómom, ktoré som si adoptoval. Sme rodina. Aké ťažké je však obhájiť, že aj slobodný človek môže byť otcom.“ Luca Trapanese je rodák z Neapola a na svojom konte má rad dobrovoľníckych aktivít. Koordinoval charitatívne projekty v Indii a Afrike, spolupracoval so sestrami Matky Terezy. Svoje dobrovoľnícke aktivity zameriava na deti so zdravotným znevýhodnením. […]

Moja dcéra Penny nie je „chyba“. Ona je perfektná.

Našej dcére Penny diagnostikovali Downov syndróm po narodení takmer pred 14 rokmi. Keď sa narodila, bála som sa, že ju odmietnu rovesníci, učitelia, lekári a naša spoločnosť všeobecne. Čoskoro som však zistila, že väčšina ľudí v našej spoločnosti je otvorená voči ľuďom s Downovým syndrómom a inými znevýhodneniami. Napriek týmto dobrým úmyslom majú ľudia veľa […]

„Na slovách záleží…“

Austrálska bloggerka, mama Wadea s Downovým syndrómom, Leticia Keighley napísala článok, ktorý obehol celý svet. Venovala sa v ňom honbe za dokonalými bábätkami. „Nepotrebujeme lepšie deti, potrebujeme lepších dospelých. Dospelých, ktorí odložia predsudky a stereotypy a pozrú sa na fakty zo všetkých strán, skôr než sa rozhodnú, či si svoje dieťa napriek diagnóze nechajú. Dospelých, […]